شرکت در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی بانک ، بورس و بیمه (Finex)