تجارت بین الملل

 اگر در مبادلات کاری و تجاری شما یک عامل خارجی یا به عبارتی غیر ایرانی دخیل است، علاوه بر ملاحظات معمول مربوط به حقوق داخلی ایران، نیازمند دانستن مباحث مربوط به حقوق تجارت بین الملل هستید. فعالین حوزه صنعت و بازرگانانی که خریدهای خارجی می کنند و یا به واردات ماشین آلات، تجهیزات و مواد اولیه، و یا به صادرات برخی اقلام مبادرت می ورزند، علاوه بر ملاحظات مربوط به نحوه انعقاد قراردادها و احکام ناظر بر آن ها، نیازمند اشراف بر موضوعات مرتبط با حقوق و عوارض گمرکی و پیچیدگی های مطالبه خسارت و حل اختلاف در زمان بروز آن هستند.

خدمات ما در این زمینه مشتمل بر حوزه های ذیل است:

 • قراردادهای تجاری بین المللی
 • قراردادهای همکاری تجاری
 • قراردادهای جوینت ونچر
 • قراردادها و ترتیبات نمایندگی
 • قراردادها و ترتیبات توزیع
 • قراردادهای انتقال تکنولوژی
 • قراردادهای فرانشیز
 • قراردادهای لیسانس یا حق امتیاز نرم افزار
 • قراردادهای تجارت متقابل
 • قراردادهای عرضه خدمات
 • قراردادهای خرید و فروش بین المللی، اینکوترمز و …

 • مسئولیت طرفین
 • تحویل کالا
 • تسلیم اسناد مربوطه
 • بازرسی و مطابقت کالا
 • خدمات پس از فروش
 • تخصیص و مدیریت ریسک
 • فورس ماژور

 • خسارات
 • خسارت تأخیر در اجرای تعهد
 • خسارت عدم انجام تعهد
 • خسارت قراردادی
 • خسارت خارج از قرارداد(مسئولیت مدنی)

 • روش های پرداخت بین المللی
 • پرداخت های نقدی در دوران تحریم های اقتصادی و محدودیت های بانکی
 • اعتبارات اسنادی LC ،بروات اسنادی، برات وصولی، حواله بین المللی

 • مقررات رقابت و بازار مصرف کننده
 • شورای رقابت تطابق با چارچوب های قیمت گذاری کالاها عدم تداخل با رویه های شناخته شده ضد رقابتی
 • قوانین و مقررات حقوق رقابت بازارهای هدف مقررات یکپارچه اتحادیه اروپا

 • امور گمرکی، ترخیص و انبارداری
 • مشاوره به صاحبان کالاهای وارداتی، صادرکنندگان کالا، ترخیص کاران و حق العمل کاران گمرکی
 • مشاوره در زمینه ترخیص کالا، اظهارنامه ها، عوارض و هزینه ها

 • مقررات واردات و صادرات کالا و خدمات
 • مقررات ارزی و مالی
 • اخذ مجوز، گواهینامه، کارت بازرگانی

 • مذاکره و حل و فصل اختلافات
 • صلح و سازش
 • پذیرش قوانین داخلی هر یک از اطراف قرارداد و یا کشور ثالث
 • داوری های موردی و سازمانی