حقوق انرژی و نفت و گاز

با توجه به موقعیت ایران در برخورداری از منابع عظیم نفت و گاز در جهان و وابستگی اقتصاد کشور به این صنعت، این رشته از حقوق دارای اهمیت بسیار والایی در نظام حقوقی ایران می باشد. حقوق نفت و گاز شامل مجموع قوانین و مقررات داخلی و بین المللی می باشد که ناظر بر فعالیت اشخاص و شرکت ها در این حوزه است از جمله قانون نفت، قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و آیین نامه های مربوطه، معاهدات دو جانبه و چند جانبه بین ایران و سایر کشورها، قوانین و مقررات بین المللی زیست محیطی و غیره. فعالیت های مربوط به این حوزه نیز دارای طیف وسیعی بوده که شامل تنظیم قرارداد های سرمایه گذاری و تأمین مالی، اکتشاف، توسعه و بهره برداری، واردات و صادرات و غیره می باشد.

در حوزه انرژی نیز، در سال های اخیر، شاهد ورود و توسعه انرژی های تجدید پذیر و پاک از جمله انرژی خورشیدی در ایران هستیم. این حوزه جدید و نوپا نیز شامل مجموع قوانین و مقررات در سطح داخلی و بین المللی می باشد که شناخت آنها جهت فعالیت در این حوزه مانند سایر صنایع از اهمیت والایی برخوردار است.

با توجه به گستردگی و پیچیدگی فعالیت ها در حوزه انرژی و نفت و گاز، رسیدگی به مسائل مربوطه نیازمند برخورداری از دانش ومهارت و تخصصی بالا می باشد. مؤسسه داد و خرد با گرد هم آوردن وکلاء و متخصصین در این حوزه توانسته است بستری مناسب جهت رفع نیاز موکلین خود فراهم آورد. خدماتی که مؤسسه داد و خرد در این حوزه ارائه می نماید به شرح زیر می باشد:

  • اخذ مجوز فیپا
  • تنظیم و بررسی قراردادهای تأمین مالی، قرارداد JV یا کنسرسیوم، قرارداد IPC
  • بررسی اعتبار اسناد قراردادی و مجوزهای کار از منظر قانون ایران
  • ثبت شرکت یا نمایندگی یا شعبه یا دفتر در ایران
  • حل و فصل دعاوی در دادگاههای ایران و داوری
  • مشاوره در خصوص قوانین مالیاتی و نظام مالیاتی و گمرکی در مناطق آزاد ویژه اقتصادی و سرزمین اصلی
  • بررسی تاثیر رژیم تحریم ها بر قراردادهای امضا شده و فعالیت شرکت های خارجی در ایران
  • بررسی امکان استفاده از تسهیلات و منابع بانکی یا صندوق توسعه ملی برای اجرای پروژه وجود دارد
  • بررسی و یافتن شریک مناسب مورد نیاز تحت قراردادهای IPC- Corporate Due Diligence