حقوق دریایی

حقوق دریایی شامل مجموعه ای از قوانین و مقررات داخلی و بین المللی است که ناظر بر فعالیت های تجاری و بازرگانی اشخاص در آب های قابل کشتیرانی می باشد. این فعالیت ها علاوه بر مسائلی که در دریاها اتفاق می افتد، شامل آنچه در خشکی و مربوط به کشتیرانی و حمل و نقل دریایی کالا و مسافر پدید می آید نیز می گردند. از آن جمله می توان به بارگیری و تخلیه کشتی، خدمات بندری، بیمه، انبارداری، ترخیص کالا و غیره اشاره کرد.

از آنجایی که مسائل مرتبط با تجارت و حمل و نقل دریایی از ظرافت و پیچیدگی خاصی برخوردار است و نیازمند دانش و مهارت ویژه در رسیدگی و حل و فصل امور می باشد، مؤسسه حقوقی داد و خرد با به کارگیری متخصصین حقوق دریایی مفتخر به ارائه انواع خدمات حقوقی و تجاری جهت بهبود عملکرد فعالیت ها و نیز حل و فصل اختلافات و مشکلات شما می باشد.

مراجعین ما شامل شرکت های حمل و نقل دریایی، مالکین کشتی، عاملین بنادر، صاحبان کالا، اجاره کنندگان کشتی، شرکت های بیمه، فورواردرها، نمایندگی خطوط کشتیرانی، شرکت های خدمات بندری، تخلیه و بارگیری و سایر فعالین صنایع دریایی می باشند.

مؤسسه حقوقی داد و خرد آمادگی دارد تا با استفاده از وکلای متخصص و کارشناسان مرتبط نسبت به ارائه خدمات مشاوره حقوقی و همچنین دفاع از پرونده های مربوط به دعاوی دریایی و بیمه های مرتبط در دادگاه ها اقدام نماید.

خدمات ما:

 • مشاوره، مذاکره، تنظیم و تفسیر انواع قراردادهای حمل و نقل دریایی، اسناد حمل، اسناد پرداخت و شروط قراردادی
 • مشاوره در زمینه تخصیص ریسک، حقوق و تکالیف و مسئولیت طرفین، میزان، تحدید و معافیت از مسئولیت
 • دعاوی مربوط به مسئولیت متصدی حمل و نقل، مسئولیت نماینده متصدی احراز سمت و نمایندگی
 • دعاوی مربوط به مسئولیت اجاره کننده کشتی مالک کشتی فرمانده کشتی
 • مطالبه خسارات وارده به محموله، خسارات ناشی از تاخیر در تحویل، تاخیر در بارگیری و تخلیه (دموراژ و دیسپچ)، خسارت معطلی کشتی و کانتینر
 • دعاوی مربوط به عدم تحویل و استرداد مال التجاره در ید متصدی، الزام به تسلیم کالا، الزام به تسلیم رسید یا اسناد حمل
 • دعاوی کسر تخلیه و کسر وزن، کسر میزان بارگیری، مطالبه کرایه حمل، هزینه دموراژ، هزینه ها و عوارض بندری، انبار و گمرک
 • مشاوره بیمه باربری، بیمه متصدی، بیمه شناور و تجهیزات، مطالبه وجه خسارت پرداختی به بیمه گزار توسط بیمه گر از مقصر
 • امور مربوط به ثبت و اخذ مجوز فعالیت نمایندگی کشتیرانی، ثبت و تابعیت کشتی، سلب تابعیت کشتی، استفاده از سیستم پرچم مناسب
 • دعاوی مرتبط با اجاره کشتی، مالکیت کشتی، خرید و فروش کشتی، رهن کشتی، توقیف و رفع توقیف کشتی
 • خسارات وارده به تأسیسات حین بارگیری و تخلیه، تصادم در دریا خسارات وارده به تأسیسات بندری، خسارات مشترک
 • خسارات ناشی از غرق کشتی الزام به شناورسازی و انتقال کشتی یا کانتینرهای مغروق، مسائل محیط زیستی
 • مشاوره در زمینه کاهش ریسک و مقابله با آثار سوء تحریم ها در مسائل مربوط به حمل و نقل دریایی و بیمه های دریایی
 • امور و اختلافات مربوط به دستمزد و حقوق پرسنل کشتی، بیمه های تأمین اجتماعی، قرارداد کار پرسنل
 • تعیین و تشخیص قانون حاکم، مرجع صالح رسیدگی، شروط داوری