سرمایه گذاری خارجی

اگر به دنبال گسترش کسب و کار خود در ایران از طریق مشارکت با شرکای خارجی هستید و یا یک شرکت یا فرد خارجی را می شناسید که به دنبال سرمایه گذاری در ایران است و برای شروع کسب و کار خود به دنبال امکان سنجی حقوقی و راه اندازی تشکیلات تجاری یا صنعتی خود می باشد، مؤسسه حقوقی داد و خرد، خدمات تخصصی حقوقی و مشاوره ای در این زمینه ارائه می کند.

سرمایه گذاری خارجی در ایران از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی و یا به صورت انجام مشارکت های قراردادی صورت می گیرد. تهیه و تنظیم قراردادهای جوینت ونچر (Joint Venture) که روابط طرفین را برمبنای مناسبی استوار سازد و همچنین انواع قراردادهای همکاری تجاری که متعاقب قراردادهای جوینت ونچر انعقاد می یابند از اهمیت بسزایی برخوردار است.

خدمات ما در این زمینه:

  • تهیه پیش نویس قراردادهای همکاری تجاری، مذاکره و نهایی سازی آن ها
  • در نظر گرفتن انواع ملاحظات تجاری و مالیاتی برای ثبت انواع شعبه، نمایندگی یا شرکت های وابسته
  • اخذ مجوز های لازم از مبادی قانونی
  • موضوعات مربوط به حمایت از انواع حق اختراع، برند و نام تجاری
  • ملاحظات مربوط به واردات ماشین آلات، تجهیزات و مواد اولیه از منظر حقوق گمرکی و بهداشت
  • استخدام اتباع خارجی و استفاده از مشاوران خارجی و اخذ مجوز های کار برای آن ها
  • مسائل مربوط به حقوق کار اتباع ایرانی