مالکیت فکری ادبی و هنری

اگر مخترع، نویسنده یا هنرمند هستید و می‌خواهید حقوق قانونی مربوط به آثار خود را حفظ کنید و از حمایت قانونی برخوردار شوید، متخصصین ما آماده ارائه خدمات زیر هستند:

  • مؤسسات یا سازمانهای مدیریت جمعی

با خلق اثر، پدیدآورنده آن بطور قانونی از حقوق انحصاری  برخوردار می گردد. حقوقی از جمله حق نشر، پخش و توزیع اثر، اجرا و اقتباس از اثر.

اشخاص تحت حمایت سیستم حقوق مرتبط نیز از جمله هنرمندان مجری چنانچه اجرای خلاقانه ای داشته باشند؛ خواه اثر ادبی – هنری را اجرا کرده باشند و خواه فی البداهه  و بدون استفاده از هیچ متن و شعر از پیش موجودی اجرایی داشته باشند، از حقوق انحصاری از جمله تثبیت اجرایشان و نشر و پخش ضبط های صورت گرفته از اجرایشان بهره مند می گردند. تولید کنندگان آثار شنیداری نیز با تثبیت اجراها بر روی حامل به دلیل سرمایه گذاری و کمکی که به انتشار و عمومی سازی آن می کنند، از حقوق انحصاری نشر و پخش و … بهره مند می شوند.

اعمال انفرادی  حقوق مادی  توسط  صاحبان حق در مقیاس وسیع و چه بسا محدود، در بسیاری از مواقع دشوار و یا حتی غیر ممکن است.  به عنوان مثال در زمینه حق اجرا در آثار موسیقایی این امکان وجود ندارد که پدیدآورنده اثر موسیقایی بتواند با تمام استفاده کنندگان از اثرش مبادرت به انعقاد قرارداد کند و اجازه اجرای اثرش را بدهد.

لحاظ حقوق انحصاری برای پدیدآورندگان و اشخاص تحت حمایت سیستم حقوق مرتبط ایجاب می کند، استفاده از آثار یا اشیاء تحت حمایت سیستم حقوق مرتبط  توسط اشخاص دیگر منوط به کسب رضایت دارندگان حق باشد. بی شک استفاده کنندگان از آثار نیز در بسیاری از مواقع قادر نیستند تا پدیدآورندگان آثار و صاحبان حق را بیابند و اجازه استفاده از آثارشان را کسب نمایند.

این محدودیت ها صرفاً مربوط به اعمال حق نیست.  پدیدآورندگان و صاحبان حق قادر نیستند که بعد از عمومی کردن اثرشان، بطور کامل حقوق خود را رصد کنند و ببینند که آیا این حقوق توسط شخص یا اشخاصی نقض شده یا می شود تا بتوانند مانع آن گردند.

برای حل این قبیل دشواریها در بیشتر کشورها مؤسساتی ایجاد شده اند که به عنوان “مؤسسات جمع آوری و توزیع”  یا “سازمانهای مدیریت جمعی” شهرت دارند که با اخذ نمایندگی از صاحبان حق به اعمال حقوق آنها می پردازند.

این مؤسسات گرچه به نمایندگی از دارندگان حقوق انحصاری مترتب بر آثار یا اشیاء موضوع حقوق مرتبط فعالیت می کنند اما منافع  وجود آنها برای استفاده کنندگان از آثار هم غیر قابل انکار است.

این مؤسسات هم با یافتن طرفهای قراردادی و اعطای مجوز استفاده، اعمال حق دارندگان حق را تسهیل می کنند و با قدرت چانه زنی بالا، حق امتیازهای به مراتب بهتری در مقایسه با وقتی که حقوق بطور انفرادی اعمال می شوند برای پدیدآورندگان به ارمغان می آورند و هم استفاده از اثر را برای استفاده کنندگان راحتتر می کند. چرا که استفاده کنندگان بی آنکه لازم باشد برای کسب اجازه استفاده از اثر، به تک تک پدیدآورندگان و دارندگان حق اثر مورد نظرشان مراجعه کنند می توانند به این مؤسسات که نماینده پدیدآورندگان هستند رجوع نموده و به راحتی برای استفاده از آثار مختلف کسب مجوز نمایند. در واقع  معضل دسترسی به صاحبان حق با وجود این مؤسسات  تا حدود بسیار زیادی مرتفع می گردد و هزینه های مختلف نیز کاسته می شود. بنابراین با قطعیت می توان گفت منافع وجودی مؤسسات مدیریت جمعی منافعی دو سویه است و هم پدیدآورندگان را منتفع می سازد و هم استفاده کنندگان از آثار را.

نقشی که این مؤسسات بدین ترتیب در اعمال حق و تجاری کردن آثار دارند جامعه را هم بی نصیب نمی گذارد و در تولید سرمایه می توانند کمک حال دولت قلمداد گردند.

در غالب کشورها مؤسسان چنین مؤسساتی را وکلاء تشکیل می دهند زیرا وکلای آشنا به حقوق مالکیت فکری بیش از هر شخص دیگری با قوانین حاکم بر اعمال حق و استفاده از آثار آشنایی دارند و در نتیجه می توانند به هنگام انعقاد قرارداد به نمایندگی از سوی پدیدآورندگانی که با عضویت در مؤسسه، نمایندگی اعمال حقوق مادی مترتب بر اثر خود را به مؤسسه اعطا کرده اند، با نگاه عمیق تر و دقیق تری به تدوین مواد قراردادی بپردازند و تا حد ممکن حق التالیف های معقول تری را از استفاده کنندگان اخذ کنند و هم با داشتن قدرت رصد کردن آثاری که نمایندگی اعمال حقوق آنها را دارند در کوتاهترین زمان ممکن و به بهترین شکل مانع از نقض حق یا تداوم فعالیتهای ناقض حق باشند و با اقامه دعوا در دادگاهها، به نمایندگی از پدیدآورندگان، خسارات وارده را مطالبه و به ذیحقان مسترد نمایند.

با توجه به اینکه زمینه های قانونی برای ایجاد این مؤسسات در حال ایجاد شدن است، و از آنجاییکه امروزه به آثار اقتصادی و مادی دارایی های فکری توجه بیشتری می شود، مؤسسه داد و خرد در این زمینه و برای تشکیل این مؤسسات، برنامه هایی را در حال تدوین دارد .

  • کپی رایت شامل آثار ادبی و هنری، موسیقی و سینما

حقوق مادی و معنوی اعطا شده به پديدآورندگان آثار مانند هر حق ديگری در معرض نقض  از سوي ديگر اشخاص است. نقض اين حقوق در كشور ما به “سرقت ادبی” شهرت يافته است. اين امر زمانی اتفاق می افتد كه پديدآورنده يك اثر يا كسانی كه نسبت به يك اثر ذيحق هستند مثل وراث يا اشخاصی كه طرف قرارداد با پديدآورنده يا وراث او هستند، با تضييع حقوق خود از جانب ديگران مواجه می گردند. مثلاً ناشری متوجه می شود كه اثری كه حقوق مادی آن را از پديدآورنده دريافت كرده توسط ناشر ديگری منتشر و در بازار عرضه شده است. يا اينكه فيلمنامه نويسی كه متن فيلم نامه را در اختيار شخصی مثلاً كارگردان يا تهيه كننده قرار داده كه نسبت به آن اظهار نظر كنند تا در آينده به عنوان اثر مشتركی در قالب فيلم ساخته شود، متوجه می شود كه شخصی كه فيلم نامه را به  او داده، امانتداری نكرده و بی آنكه موافقت فيلم نامه نويس را جلب كرده باشد و با او قراردادی منعقد كرده باشد، مشغول ساخت فيلم بر اساس آن فيلمنامه است. يا نويسنده كتاب يا مقاله ای متوجه می شود كه قسمتی از اثر او توسط ديگری كپی برداری شده بی آنكه نام وی به عنوان نويسنده مطلب درج شده باشد يا حتی تمام يا بخش عظيمی از اثر وی توسط شخص ديگری و به نام كسی غير از پديدآونده اصلی منتشر شده است و از اين دست مسائل. در تمامی مثالهای مذكور ما شاهد نقض حقوق مادی مثل تكثير و انتشار و عرضه يك اثر و حقوق معنوی مثل نقض حق انتساب اثر هستيم.

نقض حقوق  مادی و معنوی پديد آورندگان يك اثر، جرم محسوب می شود؛ لذا مانند هر جرم ديگری قابل پيگيری در محاكم قضايی است. بی تردید انجام این اقدامات باعث ورورد خسارات مادی نیز به ذیحق می شود که وی می تواند بطور مستقل یا همزمان با دعوای کیفری جبران ضرر و زیان وارده را نیز مطالبه کند.

مسلماً نكته مهم برای پيروزی در اين دعوا آشنايی با اصول حاكم بر آثار ادبی – هنری و چگونگی تفسير مواد موجود در قوانين حوزه كپی رايت است. كاری كه بسيار تخصصی است و نيازمند داشتن دانش و تجربه كاری در اين زمينه است.

تخصصی بودن مباحث حقوق مالكيت ادبی – هنری ايجاب می كند در مرحله اقامه دعوا، از وكلای مجرب در اين رشته استفاده شود.

از طرفی می دانيم نقضهای صورت گرفته نسبت به يك اثر ممكن است تنها به خاك ايران محدود نشده باشد و در خارج از مرزهای كشور نيز حقوق پديدآورندگان نقض گردد؛ از جمله می توان به پخش فيلم در شبكه های ماهواره ای خارجی يا انتشار آلبومهای موسيقی در خارج از كشور بدون اجازه صاحبان حق، اشاره كنيم. با توجه به اينكه در حال حاضر كشور ما به عضويت كنوانسيونهای بين المللی اين حوزه در نيامده،  لذا پيگيری اين گونه نقضها كار آسانی نيست. برای احقاق حق و اقامه دعوا لاجرم می بايست موضوع از هر جهت در كشور ديگری نيز كه از حيث سيستم حقوقی كاملاً مشابه با سيستم رايج حقوقی در كشور ما نيست، پيگيری شود كه اين موضوع هم زمانگير است و هم بسيار پر هزينه .

مؤسسه داد و خرد  با بكارگيری یا همکاری با وكلای  مجرب در خارج از كشور كه دارای آشنايی كامل با مقررات حاكم بر دادگاههای كشوری كه مستقر در آن هستند می باشد، مي تواند در كوتاهترين زمان ممكن و با پرداخت هزينه متعارف، حقوق از دست رفته را احيا نمايند.

مؤسسه داد و خرد با بكارگيری وكلای متعهد و متخصص در امر كپی رايت دستگير و حامی شما در اقامه و پيگيری اين دعاوی در داخل و خارج از كشورخواهد بود.

۱- ثبت آثار ادبی – هنری و اقامه دعوای ابطال گواهينامه ثبت اثر

بی ترديد يكی از مهمترين اقدامات مهم هر پديدآورنده ای برای بهره برداری از اثرش، انتقال حقوق مادی مترتب بر اثر به ديگران است که عموماً در قالب انعقاد قرارداد محقق می شود. قراردادهای انتقال حقوق مانند هر قرارداد با موضوع خاص، دارای احكامی است كه در اغلب مواقع نه تنها پديدآورنده بلكه طرف قراردادی او نيز از آنها بی اطلاعند. بسیاری از دعاوی این حوزه ناشی از قراردادهای مبهم و غیرشفافی است که تنظیم میشود. با توجه به اينكه انتقال حقوق مادی از طریق قراردادها، مهم ترين راه كسب درآمد از خلق آثار است و هر قرارداد نیز احکام و آثار خاص خود را دارد که اشراف به آنها نیازمند تخصص و تجربه است، وكلای مؤسسه داد و خرد با داشتن سابقه كاری در زمينه مسائل مختلف كپی رايت همراه شما در تمامی مراحل انعقاد يك قرارداد با موضوع بهره برداری از حقوق مادی اثر خواهند بود.

۲- يافتن طرف قرارداد برای پديدآورندگان يا استفاده كنندگان از آثار

يكی ازعواملی كه نقش بسيار مهمی در امكان انعقاد قرارداد انتقال حقوق مترتب بر آثار بويژه برای تازه كاران دارد، وجود مركزی است كه با دو طرف قراردادهای انتقال حقوق مالكيت ادبی – هنری، پديدآورنده و استفاده كننده ارتباط داشته باشد؛ به طوريكه طرفين بدانند حتی اگر شناخته شده و دارای سابقه فعاليت نيستند، مركزی وجود دارد كه با اخذ نمايندگی از آنها و با شناختی كه از طرف قراردادی مورد نياز آنها دارد، می تواند در كمترين زمان ممكن بهترين طرف قرارداد را متناسب با خواست آنها بيابد.

اين مؤسسه آمادگی دارد با اخذ نمايندگی از پديدآورندگان و سرمايه گذاران، آنها را در مسير يافتن طرف قرارداد به بهترين وجه ممكن ياری رساند.

  • فناوری اطلاعات

حمایت مالکیت فکری در حوزه نرم افزار از پیچیده ترین و دشوارترین موضوعات است. عدم وجود زیرساختهای لازم و عدم آشنائی پدیدآورندگان نرم افزارها و مشتریان آنها به حقوق خود، چالشهای بسیار زیادی را ایجاد نموده است.

در حقوق حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار، دو نظام حمایتی کپی رایت و اختراع وجود دارد که حقوق ایران نیز این دو نظام را بصورت تلفیقی پذیرفته است. اسرار تجاری، حق مالکیت، نام و عنوان تجاری، علامت تجاری وبرند، قراردادها چه در حوزه نرم افزارهای متن باز و چه نرم افزارهای اختصاصی،  موضوعاتی هستند که از منظر حقوقی می توانند چالشهای زیادی ایجاد کرده و منشاء اختلافات یا طرح دعاوی در این زمینه شوند. قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب ۱۳۷۹، چارچوبی کلی برای حمایت از نرم افزار در ایران ایجاد کرده است .

در مورد نرم افزارها از مرحله انعقاد قرارداد چه برای خرید نرم افزار و چه برای تولید آن یا مشارکت با سایرین برای تولید نرم افزار و ارائه خدمات مربوط به آن، چه در مراحل بعدی برای ارائه خدمات پشتیبانی و همچنین چگونگی طرح و تعقیب دعاوی مربوط به نقض کپی رایت، شما همواره نیاز دارید که از خدمات مشاوره حقوقی استفاده کنید. مؤسسه داد و خرد با بهره گیری از وکلاء و مشاورین نخبه این حوزه، به مشتریان داخلی و بین المللی سرویسهای حقوقی مرتبط ارائه می نماید.

۱- تجارت الکترونیک

استفاده از وسایل الکترونیکی و تکنولوژیک در تجارت، موضوع تازه ای نیست.  زمانی طولانی است که از تلفن در مذاکرات و توافقهای تجاری استفاده می شود و مدتی نیز از کاربرد دورنگار و نمابر در این زمینه می گذرد، ولی اصطلاح «تجارت الکترونیک » از زمانی معمول شده است که سامانه های رایانه ای بر بستر اینترنت در مبادلات وارد شدند و مبادله الکترونیکی داده ها رایج گردید.

تنظیم  قراردادهای تجاری در این حوزه، مسائل مربوط به پرداختهای الکترونیک، تنظیم روابط طرفین و آثار حقوقی و چالشهای حقوقی مترتب بر آنها و نهایتاً بررسی و پیگیری و حل و فصل دعاوی و اختلافاتی که از این روابط ناشی می شود، چه در عرصه داخلی و چه در زمینه بین المللی، موضوعات بسیار مهمی هستند که همواره نیاز به مشاوران حقوقی در هر یک از این مراحل را توجیه می کند .

۲- حمایت از داده (Data Protection)

به منظور محافظت از حریم داده های شخصی و حمایت از حیثیت و کرامت هر فرد، هر کس می تواند به داده های شخصی خود دسترسی داشته باشد و بر هر نوع پردازش این داده ها مطابق مقررات قانونی نظارت نماید. ایجاد، پردازش و استفاده از داده های شخصی باید مبتنی بر رضایت صریح یا ضمنی اشخاص موضوع آن باشد مگر به حکم قانون.

حد و مرز حریم خصوصی و چارچوب قانونی حمایت از داده، همواره مسایل مهمی را مطرح میکند و نظام حقوقی برای حمایت از داده ها و اسرار تجاری و. حرفه ای، از پیچیدگی های زیادی برخوردار است .

۳- زنجیره بلوکی (Block Chain)

فارغ از تعریف علمی زنجیره بلوکی یا ” بلاک چین”، در حال حاضر اغلب افراد از طرف‌های واسطه‌ای مانند بانک‌ها برای انجام تراکنش‌های مالی بهره می‌گیرند؛ اما بلاک‌چین این امکان را فراهم می‌کند که خریداران و فروشندگان به‌ صورت مستقیم با هم تراکنش داشته باشند.

با بهره‌ گیری از فناوری رمزنگاری، امنیت این تبادل تأمین خواهد شد و بلاک‌چین نیز با ایجاد یک پایگاه‌ داده‌‌ غیرمتمرکز یا دفترکل دیجیتال، به همه اجازه می‌دهد تا تراکنش‌ها را رصد کنند. این شبکه، زنجیره‌ای از رایانه‌هاست که باید همه‌ی آنها، تراکنش‌ها را پیش از ذخیره‌سازی، تأیید کنند.

مؤسسات مالی و بانک‌هایی که از بلاک چین استفاده می‌کنند، باید خطر کاهش قدرت در بازار تبادلات ارزی را بپذیرند. بانک‌ها، به‌عنوان مجریان اصلی بازار تبادلات ارزی شناخته می‌شوند؛ این فناوری و بیت کوین، خلأ بزرگی در این بخش ایجاد می‌کنند؛ اما در هزینه‌ی ایجاد زیرساخت‌ها صرفه‌جویی خواهد شد.

خدمتی که مؤسسه درحال حاضر با بهره گیری از فعالان این حوزه ارائه می دهد ، موارد حقوقی رمز ارزها ( Cryptocurrency) ،قراردادهای هوشمند و مسائل بانکی مرتبط است.

۴- رایانش ابری (Cloud Computing)

با پیشرفت فناوری اطلاعات نیاز به انجام کارهای محاسباتی در همه جا و همه زمان به وجود آمده‌ است. همچنین نیاز به این هست که افراد بتوانند کارهای محاسباتی سنگین خود را بدون داشتن سخت‌ افزارها و نرم‌ افزارهای گران، از طریق خدماتی انجام دهند. رایانش ابری آخرین پاسخ فناوری به این نیازها بوده‌ است.

کاربران رایانش ابری می‌توانند از هزینه سرمایه ای لازم برای خرید سخت‌ افزار و نرم‌ افزار و خدمات پرهیزکنند، زیرا آن‌ها تنها برای آنچه که استفاده می‌کنند، به عرضه‌ کنندگان پرداخت می‌کنند و هزینه اولیه‌ ای برای خرید تجهیزات به آن‌ها تحمیل نمی‌شود. سایر مزایای اقتصادی این شیوه اشتراک زمانی در ارائه منابع رایانشی عبارتند از: موانع ورود به بازار کمتر، هزینه و زیر ساخت اشتراکی، سربار مدیریتی کمتر و دسترسی سریع به طیف وسیعی از برنامه‌های کاربردی می باشد .

استفاده از این فن آوری چالشهایی نظیر امنیت و حریم شخصی، قراردادی و محاسبات هزینه و نحوه همکاری دارد که مؤسسه داد و خرد در زمینه پی گیری و احقاق حق موارد یاد شده در خدمت  مشتریان خود می باشد.

۵- نام‌های دامنه (Domain Names)

نام‌های دامنه مثل (example.ir یا example.com) در واقع معرف هویت کاربران در فضای مجازی است. ثبت نام‌های دامنه اصولاً به صورت برخط و بدون نیاز به ارائه مدرک انجام می‌شود. ایجاد سایت و ثبت نام‌های دامنه برای آن با انگیزه‌های مختلفی صورت می‌گیرد: ارائه اخبار، بیان عقاید، تبلیغات، فروش کالا و عرضه خدمات و نظایر آن. اما گاهی ثبت یک دامنه با هدف ایجاد مانع برای ذیحق در ثبت نام متناظر با نام ثبتی خود در فضای مجازی صورت می‌گیرد. با این توضیح که ثبت کننده نام دامنه با آگاهی از مشهور بودن یک برند یا نام تجاری یا حتی نام یک شخص معروف، در ثبت نام دامنه متناظر با آن پیش دستی کرده و هنگامی که دارنده آن برند یا نام تجاری می‌خواهد نام خود در فضای مجازی را به ثبت برساند، متوجه ثبت قبلی نام خود به شکل نام دامنه می‌گردد. شخصی که به این طریق نام دامنه‌ ای را ثبت کرده، اصولاً قصد استفاده واقعی از آن نام را ندارد، بلکه مترصد همین فرصت است تا زمانی که مالک برند در صدد ثبت دامنه برآید، از استیصال وی در این حالت نهایت استفاده را برده و آن دامنه را با قیمتی گزاف به صاحب واقعی آن منتقل نماید. در نتیجه تعارض بین مالک علامت تجاری (یا هر نام ثبتی یا مشهور دیگر) و مالک دامنه به وجود می‌آید. برای حل این تعارض، سازمان متولی نام‌های دامنه (ICANN) رویه‌هایی را در نظر گرفته که امروزه در سطح جهانی از آن استفاده می‌شود. استفاده از این رویه حل تعارض به دلیل سرعت در رسیدگی بسیار مقبول شده و نظیر این نوع رسیدگی برای سایر دعاوی مرتبط با اینترنت پیشنهاد می‌گردد. هرچند، رسیدگی قضایی نیز در کنار این رویه وجود دارد و خواهان می‌تواند مستقیما از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.

با اهمیت یافتن بیش از پیش فعالیتهای اینترنتی در ایران (به ویژه فعالیتهای اقتصادی)، تعداد دعاوی مرتبط با نام دامنه نیز افزایش یافته و دادگاه‌ها و مراجع قضایی با این نوع دعاوی آشنا شده و ناگزیر از صدور رأی هستند. همچنین دعاوی متعددی از سوی مالکان خارجی برندها علیه طرف ایرانی اقامه می‌گردد که موضوع آنها، ابطال یا بازپس گیری نام دامنه‌ یکسان یا مشابه با علامت تجاری آن‌هاست.

مؤسسه داد و خرد آمادگی دارد با استفاده از وكلای آشنا به مقررات مربوط به ثبت نام و علامت تجاری همچنين قوانين مرتبط با نامهای دامنه مشاور شما جهت ثبت نام دامنه  باشند.

همچنین درصورتی كه مالك علامت تجاری هستيد و ازثبت آن توسط اشخاص ثالث مطلع شده اید می توانید با همفكری و همكاری وكلاي مؤسسه داد و خرد با اقامه دعوا در مراجع قضايی نسبت به ابطال آن مبادرت نماييد

  • علامت تجاری، اختراعات و طرحهای صنعتی

امروزه یکی از مهمترین دارایی های هر شخص دارایی های فکری وی می باشد که نیازمند حمایت  قانونی و مطمئن هستند و در صورت حفاظت می توانند منشاء درآمدهای کلان برای دارندگان آنها باشد. از جمله مهمترین دارایی های فکری، علایم تجاری، اختراعات و طرحهای صنعتی می باشند. آیا تاکنون جهت ثبت علامت تجاری، اختراع و یا طرح صنعتی خود اقدام نموده اید و با رد اظهارنامه مواجه شده اید؟ آیا تاکنون اظهارنامه ی شما با اعتراض شخص ثالث مواجه شده است؟ آیا تاکنون شخص دیگری حقوق مربوط به علامت تجاری، اختراع و یا طرح صنعتی شما را نقض نموده است؟ آیا تاکنون از سوی شخص ثالث علیه شما دعوایی در دادگاه ها طرح شده است ؟ آیا تاکنون تصمیم گرفته اید با استفاده از حقوق مربوط به دارایی های فکری خود کسب درآمد نموده و قراردادهایی در این خصوص منعقد نمایید؟ مؤسسه حقوقی داد و خرد با به کارگیری همکاران متخصص و حرفه ای، خدمات زیر را در این حوزه ها ارائه می دهد :

۱- خدمات مربوط به ثبت داخلی و بین المللی علایم تجاری، اختراعات و طرحهای صنعتی

بدون شک جهت حفظ حقوق مربوطه و امکان اثبات آن، لازم است علامت، اختراع و یا طرح صنعتی در اداره مالکیت صنعتی ثبت گردد تا حقوق دارنده براساس آن به رسمیت شناخته شود. طی مراحل اداری ثبت و لزوم تدوین دقیق اظهارنامه ها و چالشهایی که در این مسیر ایجاد می شود، اهمیت کمک گرفتن از یک نهاد حقوقی متخصص را آشکار می سازد.

۲- دفاع از حقوق دارندگان در برابر نقض های صورت گرفته از سوی ثالث و طرح دعاوی مناسب جهت حفظ حقوق ایشان

در صورتی که حقوق دارنده علامت تجاری، طرح صنعتی و یا اختراع از سوی ثالث نقض شود و یا از سوی ثالث علیه دارنده حق، دعوایی طرح گردد، لازم است با کمک گرفتن از یک وکیل متبحر و متخصص در این دعاوی در دادگاه از حقوق دارنده حفاظت شود

۳- تدوین و تنظیم انواع قراردادهای مرتبط با این حوزه (ازجمله لایسنس، انتقال، فرانشیز و غیره…)

در بسیاری از موارد دارنده ی علامت تجاری، طرح صنعتی و یا اختراع به منظور افزایش درآمد خود و به سبب ارزشی که دارایی فکری وی دارد، می تواند از طریق انعقاد قراردادهای مختلف، برای سایرین فرصت استفاده از دارایی فکری خود را فراهم آورد. انعقاد چنین قراردادهایی قطعا نیازمند وجود یه حقوقدان متبحر از زمان مذاکره تا انعقاد قدرداد می باشد تا ضمن حفظ حقوق دارنده، حداکثر منفعت را برای وی در برداشته باشد.