مذاکرات تخصصی و میانجیگری

یک مذاکره کننده خوب علاوه بر اینکه یک شخص متخصص و مجرب در رشته خود است، مجهز به فنون مذاکره و هنر گفتگوی مؤثر نیز می باشد.

مذاکره کنندگان توانا در مذاکرات قبل از انعقاد قرارداد زمینه را برای توافقی جامع، شفاف و پایدار با رعایت حقوق و خواسته های طرفین قرارداد فراهم می نمایند. به طوری که بنیاد روابط مالی و تجاری به شکل مستحکم ایجاد شود و برای همیشه یا مدت زمان زیاد پایدار بماند.

مذاکره کننده خوب بعد از حدوث اختلاف نیز می تواند طرفین را از سقوط در گرداب دعاوی و صرف زمان و هزینه مادی و معنوی زیاد نجات دهد.

وی با استفاده از دانش تخصصی خود مشکلات حادث شده را تجزیه و تحلیل و بر پایه نتیجه گیری های حاصله، راه حل مناسب را انتخاب نموده و سعی بر اقناع طرفین و نزدیک کردن نظرات آنها به یکدیگر و نهایتاً حل موضوع بر اساس تراضی و مصالحه می نماید.

تیم های تخصصی ما در زمینه های مختلف آماده پذیرش مسئولیت های مذکور و ارائه خدمات فوق به شما می باشند.