مدیر و بنیانگذار مؤسسه

دکتر احمد کریمی سغینی متولد ۱۳۴۸

تحصیلات:

کارشناسی (۷۱-۶۷) رشته حقوق دانشکده حقوق دانشگاه تهران.

کارشناسی ارشد (۷۴-۷۱) حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه تهران.

دکتری (۸۵-۸۱) حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه تهران.

سوابق حرفه ای:

سال ۶۸ الی ۷۸ کارشناس و مشاور حقوقی بیش از ده شرکت و سازمان.

تاریخ ۷۸/۱۰/۶ اخذ پروانه وکالت از کانون وکلای دادگستری مرکز.

از سال ۷۸ تا کنون:

– اشتغال تمام وقت به حرفه وکالت.

– پذیرش وکالت و مشاوره صدها پرونده حقوقی داخلی و بین الملل.

– تأسیس مؤسسه خدمات حقوق و تجارت بین الملل “داد و خرد” در سال ۱۳۹۲ با هدف توسعه و ارائه خدمات تخصصی در بخشهای مختلف صنعت و تجارت.