چرا داد و خرد؟

ساختار مؤسسه مبتنی بر اصول ذیل پی‌ریزی شده است:

الف- شفافیت عملکرد:  

اقدامات وکلای مؤسسه در پرونده ها از طریق نرم افزار جامع به طور کامل قابل مشاهده، نظارت و کنترل می باشد. موکلین می توانند از طریق نرم افزار در جریان اقدامات قرار گرفته و نظرات و پیشنهادات خود را برای بهبود اقدامات انجام شده اعلام نمایند.

ب- کنترل کیفیت:  

کلیه اقدامات و روند پیشرفت پرونده ها توسط هیئت مدیره مؤسسه و کمیسیونهای حقوقی مشورتی از نظر کیفی کنترل و ارزیابی می شوند.

ج- تخصص محوری:  

در ارائه خدمات در هر حوزه و زمینه از وکلاء و مشاورین متخصص در آن رشته استفاده می گردد. بدین منظور دپارتمانهای تخصصی در حوزه های مختلف تشکیل شده است که در هر دپارتمان وکلای متخصص در آن زمینه به فعالیت مشغول هستند.

د- جامعیت خدمات:  

مؤسسه پاسخگوی کلیه خدمات حقوقی مورد نیاز شرکتها و فعالان اقتصادی و تجاری می باشد. ما تلاش می کنیم کلیه خدمات حقوقی و موضوعات مرتبط را به شکل جامع به مشتریان مؤسسه ارائه نموده و آنها را از مراجعه به مبادی مختلف بی نیاز سازیم. بدین منظور مشاورین حوزه های دیگر از جمله مدیریت، مالی و صنایع به کار گرفته شده اند تا وکلاء را در موضوعات میان رشته ای همراهی نمایند.

هـ- ساختار سازمانی: 

تعهد خدمات به عهده مؤسسه می باشد که شخصیت حقوقی آن منبعث از همه وکلای شاغل در مؤسسه، مشاوران و سایر همکاران مؤسسه می باشد. تشکیلات مؤسسه پیوسته فعال و در تمام بخشها خود را موظف به پاسخگویی به مشتریان می دانند.

در دفاتر وکالتی که به صورت فردی اداره می شوند به دلیل استفاده از دانش و تجربه یک نفر، اولاً کیفیت خدمات در سطح مطلوب نمی باشد ثانیاً هرگونه مشکلات فردی وکیل روند اقدامات را دچار مشکل می نماید در حالیکه در ساختار سازمانی این اشکالات کاملاً مرتفع می گردد.