رویداد های مؤسسه

راه اندازی کمیته نوآوری و کارآفرینی اتاق مشترک ایران و ایتالیا با مشارکت مؤسسه حقوقی داد و خرد

حضور فعال موسسه حقوقی داد و خرد در نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی اردیبهشت ۱۳۹۸

شرکت در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بانک، بورس و بیمه (Finex)

گردهمایی همکاران مؤسسه حقوقی داد و خرد مهرماه ۱۳۹۷

شرکت در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی بانک، بورس و بیمه (Finex)