تحریم ها

امروزه نگرانی عمده شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی در ارتباط با مبادلات اقتصادی و بازرگانی با ایران، موضوع تحریم ها و تحت تأثیر قرار گرفتن مبادلاتشان با ایران می باشد. موقعیت ها و فرصت های استثنایی سرمایه گذاری در ایران از یک سو و مواجه شدن با تحریم ها از سوی دیگر، شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی را در ارتباط با تجارت با ایران با سردرگمی زیادی مواجه کرده است. مؤسسه حقوقی داد و خرد با متخصصان مجرب خود در زمینه تحریم ها با شناسایی ریسک ها و به حداقل رساندن آنها، فضای مبادلات اقتصادی با ایران را هموارتر می نماید. از جمله خدمات مؤسسه حقوقی داد و خرد در ارتباط با تحریم ها در صنایع مختلف اعم از نفت و گاز، حمل و نقل بین المللی، مبادلات پولی و بانکی، سرمایه گذاری خارجی و به طور کلی تجارت بین الملل به شرح ذیل می باشد:

شیوه های پرداخت و تسهیل آن در شرایط تحریم

ارائه مشاوره حقوقی در خصوص تحریم ها

وکلای مجرب و در کنار کارشناسان متخصص از جمله کارشناسان امور اقتصادی در داد و خرد با دادن مشاوره حقوقی به ایرانیان و همینطور شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی، بهترین راه حل ها را با توجه به شرایط موجود تحریم ها به منظور کاهش ریسک مبادلات اقتصادی با ایران ارائه می کنند. وکلاء و مشاورین متخصص در این حوزه، موکلین را از آخرین و به روزترین مقررات و راه کارهای کاهش ریسک و استفاده از ظرفیت های قانونی موجود آگاه و آنها را به منظور رسیدن به اهدافشان یاری می رسانند.

تهیه پیش نویس قراردادها

در شرایط تحریم ها، یکی از راه کار های مؤثر در خصوص کاهش ریسک، تنظیم قراردادهایی با در نظر گرفتن شرایط موجود تحریم ها است. مؤسسه حقوقی داد و خرد با تکیه بر دانش و تجربه وکلاء و مشاوران اقتصادی خود در این زمینه، پیش نویس قراردادها را تهیه و با در نظر گرفتن شرایط موجود ریسک های مرتبط با تحریم ها را کاهش می دهد.

دفاع از موکل در دادگاه ها و دیوان های داوری

در صورت وقوع اختلاف بین طرف ایرانی و خارجی، وکلای دعاوی متخصص در این حوزه به طرح دعوا و یا دفاع از موکل در دادگاه های داخلی و بین المللی خواهند پرداخت. در صورتیکه حل و فصل اختلاف در قرارداد به داوری ارجاع شده، وکلای متخصص در این زمینه با حضور در مراجع داوری به دفاع از موکل خواهند پرداخت.

کلمات کلیدی