حمل و نقل

امروزه حمل و نقل به شیوه های مختلفی صورت می گیرد که شامل دریایی، زمینی، ریلی، هوایی و یا ترکیبی از دو یا چند روش مختلف (چند وجهی یا مرکب) می باشد. حقوق حمل و نقل شامل قوانین و مقررات داخلی و کنوانسیون ها و قراردادهای بین المللی است که ناظر بر هر یک از روش های مختلف حمل و نقل می باشد. علاوه بر موضوع فعالیت این صنعت، حقوق حمل و نقل داخلی و بین المللی بر مسائل مربوط به زیرساخت های مربوطه مانند جاده ها، بنادر، فرودگاه ها، خطوط ریلی، ترمینال ها و گمرکات و انبارها نیز نظارت می کند. خدمات ما در زمینه حمل و نقل شامل عناوین زیر می باشد:

قراردادها و اسناد حمل

  • مشاوره، مذاکره، تنظیم و تفسیر انواع قراردادهای داخلی و بین المللی حمل و نقل کالا و شروط آنها
  • دعاوی مربوط به اسناد حمل، بارنامه، کارنه تیر و اسناد پرداخت

مسئولیت

  • دعاوی مربوط به مسئولیت متصدی حمل و نقل، میزان مسئولیت طرفین، تحدید و معافیت از مسئولیت

مطالبه خسارت

  • خسارات وارده به محموله، خسارات ناشی از تاخیر در تحویل، تلف یا کسری کالا

لجستیک و زیرساخت

  • مسائل مربوط به خدمات بندری، ترمینال ها، فرودگاه ها، گمرک، انبارها و سایر بخش های زیرساختی

بیمه و پرسنلی

  • مشاوره بیمه باربری، بیمه متصدی حمل و نقل، بیمه وسیله و تجهیزات
  • مطالبه وجه خسارت پرداختی به بیمه گزار توسط بیمه گر از مقصر
  • امور و اختلافات مربوط به دستمزد و حقوق پرسنل، بیمه های تأمین اجتماعی، قرارداد کار پرسنل

خرید، فروش و اجاره هواپیما

  • دعاوی مربوط به اجاره، خرید و فروش و مالکیت هواپیما

قانون حاکم، داوری و مرجع صالح

  • تعیین و تشخیص قانون حاکم، مرجع صالح رسیدگی، شروط داوری

کلمات کلیدی