خدمات حوزه نفت و گاز

نفت و گاز نقشی حیاتی در اقتصاد بازرگانی و تجارت بین المللی ایران و جهان ایفا می کند. از همین رو لازم است تا مدیریت حقوقی تعاملات تجاری در حوزه نفت و گاز با در نظر گرفتن مصالح متنوع موکلین به صورت مدیریت حقوقی تخصصی یک فرآیند تجاری صورت پذیرد.

دپارتمان نفت، گاز و انرژی مؤسسه حقوقی داد و خرد به پشتوانه تجربیات پرونده ها و دعاوی موفق بین المللی و داخلی وکلای مؤسسه داد و خرد در حوزه نفت، گاز و انرژی خدمات حقوقی با استانداردهای حرفه ای و تخصصی را به طیف وسیعی از موکلین اعم از شرکت های و نهادهای دولتی و کارفرمایی، شرکت های معظم اکتشاف و تولید، پیمانکاری عمومی و پیمانکاری تخصصی، شرکت های حفاری، شرکت های خدمات مطالعات اکتشافی و بهره برداری ارائه می دهد.

در بازار بین المللی و داخلی انرژی با توجه به تحولات اقتصادی، لازم است تا مؤسسه حقوقی منتخب شرکت ها و بنگاه های اقتصادی به صورت تخصصی و پویا با رویکرد نتیجه محور و با رعایت استانداردهای حرفه ای بین المللی و اخلاقی، موکلین خود را جهت نیل به اهداف اقتصادی و تجاری خود یاری نماید. مؤسسه حقوقی داد و خرد با اتخاذ همین رویکرد حرفه ای، تخصصی و نتیجه محور و به اتکای تجربیات بین المللی در زنجیره بین المللی انرژی، موکلین خود را مورد حمایت و همراهی مستمر قرار می دهد.

بهره مندی از تیم وکلای تخصصی حوزه نفت، گاز و انرژی با آگاهی و اشراف به مقتضیات صنعت، موکلین مؤسسه حقوقی داد و خرد را قادر می سازد تا به بهترین نحو به اهداف تجاری و اقتصادی خود جامه عمل بپوشانند و به صورت پویا و سازنده اقدام به تعاملات اقتصادی نماید.

دپارتمان نفت، گاز و انرژی طیف وسیعی از خدمات حقوقی شامل تنظیم و مذاکره قراردادهای صنعت، ارائه مشاوره و توصیه حقوقی، اخذ مجوزهای حاکمیتی، دولتی و محلی، انجام بررسی های موشکافانه (Due Diligence)، برگزاری و همراهی در شرکت در مناقصات و همچنین پیگیری و طرح دعاوی نزد مراجع قضایی و داوری جهت حل و فصل اختلافات را در زنجیره صنعت از بخش بالادست و پایین دست تا حوزه معاملات مصرف را به شرح ذیل به موکلین خود ارائه می دهد.

قراردادهای بالادست نفت و گاز

قراردادهای اکتشاف و توسعه بالادست نفت و گاز :

۱- تنظیم قراردادهای جامع اکتشاف و توسعه میادین نفت و گاز ( قراردادهای نفتی ایران IPC ، قراردادهای بیع متقابل Buy-Back)

۲- قراردادهای بهره برداری میادین نفت و گاز

۳- قراردادهای انجام عملیات بهبود و افزایش ضریب بازیافت (EOR, IOR, EGR, IGR)

۴- تشکیل شرکت مشترک جهت اجرای قراردادهای جامع اکتشاف و توسعه

۵- تنظیم شرکتنامه و توافقنامه سهامداران شرکت مشترک جهت اجرای قراردادهای جامع اکتشاف و توسعه میادین نفت و گاز

۶- مدیریت ریسک قراردادهای پیمانکاری فرعی و جامع بالادست نفت و گاز

۷- ارائه مشاوره و پیگیری رعایت و تطبیق با قوانین و مقررات سهم داخلی

۸- ارائه مشاوره و پیگیری رعایت و تطبیق با قوانین و مقررات زیست محیطی

۹-  مذاکره و تنظیم قراردادهای تأمین مالی بالادستی نفت و گاز به صورت تأمین مالی پروژه ای(Project Finance)

۱۰- تنظیم اسناد انتشار اوراق بهادار بدهی و صکوک اسلامی ریالی و ارزی جهت تأمین مالی عملیات اکتشاف و توسعه بالادست نفت و گاز(Bond and Islamic Sukuk)

۱۱- تطبیق برنامه جامع اکتشاف نفت و گاز با الزامات قراردادی و مقررات

۱۲- تنظیم و ارائه مشاوره در رابطه با تضامین مربوط به عملیات اکتشاف و توسعه بالادست نفت و گاز

۱۳- مشاوره به کارفرما جهت دریافت گزارش ها و نظارت بر شرکت مشترک و اجرای عملیات اکتشاف و توسعه بالادست نفت و گاز

۱۴- نظارت بر واگذاری قراردادهای پیمانکاری فرعی

۱۵-  مشاوره حقوقی، مذاکره و تنظیم قراردادهای جامع بیمه عملیات بالادست نفت و گاز

قراردادهای پیمانکاری حوزه نفت و گاز (EPC)

۱- مذاکره و تنظیم قراردادهای پیمانکاری عمومی (General Contracting)

۲- مدیریت ریسک قراردادهای پیمانکاری نفت و گاز

۳- بیمه قراردادهای پیمانکاری عمومی و فرعی نفت و گاز

۴- مدیریت ادعای اجرای عملیات پیمانکاری عمومی و فرعی نفت و گاز

۵- مذاکره و تنظیم قراردادهای پیمانکاری فرعی

۶- مذاکره و تنظیم قراردادهای ساخت (Construction)

۷- مذاکره و تنظیم قراردادهای خرید کالا و سفارش تجهیزات (Procurement)

۸- مذاکره و تنظیم قراردادهای خدمات مشاوره (Engineering)

۹- مذاکره و تنظیم قراردادهای مهندسی و تأمین (EP)

۱۰- مذاکره و تنظیم قراردادهای مهندسی و ساخت (EC)

۱۱- مذاکره و تنظیم قراردادهای تأمین کالا و ساخت (PC)

۱۲- مذاکره و تنظیم قراردادهای مهندسی، تأمین کالا و ساخت (EPC)

۱۳- مذاکره و تنظیم قراردادهای طرح و ساخت (ED)

۱۴- قراردادهای تأمین مالی، مهندسی، تأمین و ساخت (EPCF)

مناقصات حوزه نفت و گاز

۱- تنظیم اسناد جهت اخذ مجوزهای لازم جهت حضور در مناقصات اکتشاف و توسعه بالادستی نفت و گاز

۲- برگزاری مناقصات حوزه بالادست نفت و گاز

۳- ارائه مشاوره و نمایندگی متقاضیان شرکت در مناقصات بخش بالادست نفت و گاز

حمل و نقل نفت و گاز

۱- مشاوره، مذاکره و تنظیم قراردادهای اجاره زمانی، سفر و لخت کشتی

۲- مذاکره و تنظیم قراردادهای انتقال نفت و گاز از طریق خطوط لوله

۳- ثبت و امور مربوط به تابعیت تجهیزات و دکل های فراساحلی

۴- دعاوی خسارات آلودگی های زیست محیطی کشتی و نفتکش

۵- دعاوی خسارات آلودگی های زیست محیطی تأسیسات نفت و گاز فراساحل

۶- دعاوی خسارات قراردادی حمل و نقل نفت و گاز

۷- مذاکره و تنظیم بیمه نامه های حمل و نقل نفت و گاز

دعاوی و داوری حوزه بالادست نفت و گاز

۱- دفاع از موکلین در رسیدگی های داوری و سایر شیوه های حل و فصل اختلاف

۲- اجرا و ابطال آرای داوری بین المللی

۳- تنظیم موافقتنامه حل و فصل اختلاف و داوری بین المللی

۴- مشاوره و تشخیص مرجع صالح رسیدگی در دعاوی

۵- تعیین قانون حاکم و قابل اجرای روابط حقوقی و قراردادی

۶- پیگیری دعاوی مربوط به میادین مشترک نفت و گاز

قراردادهای داخلی و بین المللی فروش نفت خام

۱- مذاکره و تنظیم قراردادهای فروش نفت خام

۲- تنظیم اسناد پیش قراردادی فروش نفت خام

۳- اخذ مجوزهای لازم جهت قراردادهای بین المللی نفت خام

۴- مذاکره و تنظیم قراردادهای بلندمدت تأمین نفت خام

۵- تنظیم و مذاکره قراردادهای پیش خرید (Off-Take Agreement)

۶- تنظیم و ارائه مشاوره پیرامون تضامین بین المللی فروش نفت خام

۷- مذاکره و تنظیم قراردادهای کشف پریمیوم

۸- پیگیری جهت اخذ مجوز عرضه نفت خام در بورس انرژی و تنظیم اسناد معاملات

۹- مذاکره و تنظیم قراردادهای تامین مالی خرید نفت خام

۱۰- مذاکره و تنظیم قراردادهای مشتقات نفت خام خارج از بورس

قراردادهای داخلی و بین المللی فروش گاز

۱- مذاکره و تنظیم قراردادهای متعارف و غیر متعارف گاز

۲- قراردادهای فروش ال.ان.جی (LNG)

۳- بازنگری و تعدیل قیمت خرید و فروش نفت و گاز

۴- قراردادهای تأسیسات و فرآیند مایع سازی گاز (Liquefaction)

۵- قراردادهای گازی سازی (Re-gasification) و احداث تأسیسات بندری

۶- قراردادهای خرید داخلی گاز مجتمع ها و شهرک های صنعتی

قراردادهای خدمات مطالعات و جانبی اکتشاف

۱- قرارداد خدمات مطالعات ژئوفیزیک

۲- قرارداد نقشه برداری خشکی و فراساحل

۳- قرارداد خدمات عملیات لرزه بر داری

۴- قرارداد خدمات بازخوانی و پردازش اطلاعات

۵- قرارداد خدمات پشتیبانی غیرفنی

قراردادهای حفاری

۱- قراردادهای جامع عملیات حفاری

۲- بیمه مسؤلیت، عملیات و تجهیزات حفاری

۳- قراردادهای حفاری روزانه

۴- قراردادهای حفاری کلید در دست

۵- قراردادهای حفاری عمقی

۶- قراردادهای مشارکت در عملیات حفاری

۷- برگزاری مناقصات حفاری

۸- همراهی با موکلین جهت شرکت در مناقصات حفاری

۹- قراردادهای فعالیت های حفاری ساحلی

۱۰- ثبت و دعاوی مالکیت و تابعیت تجهیزات و دستگاه های حفاری

۱۱- مسؤلیت مدنی ناشی از فعالیت حفاری ساحلی و فراساحلی

سرمایه گذاری خارجی در حوزه بالادستی نفت و گاز

۱- ارائه مشاوره جهت سرمایه گذاری خارجی در بخش بالادست نفت و گاز

۲- اخذ مجوزهای لازم سرمایه گذاری خارجی در بخش بالادست نفت و گاز

۳- ثبت شرکت یا دفتر جهت حضور سرمایه گذار خارجی در بخش بالادست نفت و گاز

۴- انجام بررسی های موشکافانه مالی، مالیاتی، گمرکی و حقوقی جهت سرمایه گذاری خارجی در بخش بالادست نفت و گاز

۵- پیگیری جهت نقل و انتقال و بازگشت اصل و عواید سرمایه گذاری خارجی

کلمات کلیدی