خدمات حوزه پالایشگاهی، پتروشیمی و فرآورده های نفتی

با وجود منابع عظیم نفت و گاز طبیعی به عنوان خوراک مجتمع های صنعتی پتروشیمی و پالایشگاهی، توسعه حوزه پالایشگاه و پتروشیمی به عنوان یکی از اصلی ترین صنایع صادراتی ایران مورد توجه سرمایه گذاران داخلی و خارجی قرار دارد. از سویی دیگر پویایی تکنولوژی های مربوط به مجتمع های پالایشگاهی و پتروشیمی در کنار مقررات در حال تغییر بین المللی و حاکمیتی، اقتضا دارد تا تنظیم، مذاکره، مشاوره و طرح دعاوی مربوط به این حوزه به صورت تخصصی و حرفه ای صورت پذیرد.

دپارتمان نفت، گاز و انرژی مؤسسه حقوقی داد و خرد با دانش و تجربه تخصصی در بخش پالایشگاهی، پتروشیمی و فرآورده های نفت و با اتکا به تجربیات متعدد بین المللی وکلاء مؤسسه حقوقی داد و خرد، توانمندی مدیریت حرفه ای مسائل و فرصت های موکلین با رویکرد تخصصی و حرفه ای را داشته و با احاطه به اهمیت ارائه خدمات حقوقی و مشاوره ای در این حوزه به دنبال حداکثر سازی منافع موکلین خود می باشد.

نفت و گاز نقشی حیاتی در اقتصاد بازرگانی و تجارت بین المللی ایران و جهان ایفا می کند. از همین رو لازم است تا مدیریت حقوقی تعاملات تجاری در حوزه نفت و گاز  با در نظر گرفتن مصالح متنوع موکلین به صورت مدیریت حقوقی یک فرآیند تجاری صورت پذیرد.

دپارتمان نفت، گاز و انرژی مؤسسه حقوقی داد و خرد به پشتوانه تجربیات پرونده ها و دعاوی موفق بین المللی و داخلی وکلای مؤسسه داد و خرد در حوزه پالایشگاهی و پتروشیمی خدمات حقوقی با استانداردهای حرفه ای و تخصصی را به طیف وسیعی از موکلین اعم از شرکت های و نهادهای دولتی و کارفرمایی، شرکت ها و هلدینگ های پتروشیمی و پالایشگاهی، پیمانکاری عمومی و پیمانکاری تخصصی توسعه و تأسیس مجتمع ها و تأسیسات پایین دستی پالایشگاهی و پتروشیمی ارائه می دهد.

در بازار بین المللی و داخلی محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی با توجه به تحولات اقتصادی مربوط به تحریم ها و محدودیت های بین المللی، لازم است تا مؤسسه حقوقی منتخب شرکت ها و بنگاه های اقتصادی به صورت تخصصی و پویا با رویکرد نتیجه محور و با رعایت استانداردهای حرفه ای بین المللی و اخلاقی، موکلین خود را جهت نیل به اهداف اقتصادی و تجاری خود یاری نماید. مؤسسه حقوقی داد و خرد با اتخاذ همین رویکرد حرفه ای، تخصصی و نتیجه محور و به اتکای تجربیات بین المللی در زنجیره بین المللی ، موکلین خود را مورد حمایت قرار می دهد.

بهره مندی از تیم وکلای تخصصی حوزه پایین دستی نفت و گاز و اشراف به مقتضیات صنعت، موکلین مؤسسه حقوقی داد و خرد را قادر می سازد تا به بهترین نحو به اهداف تجاری و اقتصادی خود جامه عمل بپوشانند و به صورت پویا و سازنده اقدام به تعاملات اقتصادی نماید.

دپارتمان نفت، گاز و انرژی طیف وسیعی از خدمات حقوقی شامل تنظیم و مذاکره قراردادهای صنعت پالایشگاهی و پتروشیمی، ارائه مشاوره و توصیه حقوقی، اخذ مجوزهای حاکمیتی، دولتی و محلی، انجام بررسی های موشکافانه (Due Diligence)، برگزاری و همراهی در شرکت در مناقصات و همچنین پیگیری و طرح دعاوی نزد مراجع قضایی و داوری جهت حل و فصل اختلافات را در زنجیره صنعت را به شرح ذیل به موکلین خود ارائه می دهد.

احداث و توسعه مجتمع ها و تأسیسات پالایشگاهی و پتروشیمی

۱- اخذ مجوز ساخت و خوراک احداث و توسعه مجتمع ها و تأسیسات پالایشگاهی و پتروشیمی

۲- مذاکره و تنظیم قراردادهای پیمانکاری عمومی حوزه پایین دست نفت و گاز (General Contracting)

۳- مدیریت ریسک قراردادهای پیمانکاری مجتمع ها و تأسیسات پالایشگاهی و پتروشیمی

۴- بیمه قراردادهای پیمانکاری عمومی و فرعی مجتمع ها و تأسیسات پالایشگاهی و پتروشیمی

۵- مدیریت ادعای اجرای عملیات پیمانکاری عمومی و فرعی مجتمع ها و تأسیسات پالایشگاهی و پتروشیمی

۶- مذاکره و تنظیم قراردادهای پیمانکاری فرعی

۷- مذاکره و تنظیم قراردادهای ساخت مجتمع ها و تأسیسات پالایشگاهی و پتروشیمی (Construction)

۸- مذاکره و تنظیم قراردادهای خرید کالا و سفارش تجهیزات مجتمع ها و تأسیسات پالایشگاهی و پتروشیمی (Procurement)

۹- مذاکره و تنظیم قراردادهای خدمات طراحی و مشاوره مجتمع ها و تأسیسات پالایشگاهی و پتروشیمی (Engineering)

۱۰- مذاکره و تنظیم قراردادهای مهندسی و تامین مجتمع ها و تأسیسات پالایشگاهی و پتروشیمی (EP)

۱۱- مذاکره و تنظیم قراردادهای مهندسی و ساخت مجتمع ها و تأسیسات پالایشگاهی و پتروشیمی (EC)

۱۲- مذاکره و تنظیم قراردادهای تامین کالا و ساخت مجتمع ها و تأسیسات پالایشگاهی و پتروشیمی (PC)

راه اندازی، بهره برداری، نگهداری و تعمیر مجتمع های پالایشگاهی و پتروشیمی

۱- مشاوره، مذاکره و تنظیم قراردادهای راه اندازی مجتمع های پالایشگاهی و پتروشیمی (Commissioning)

۲- مشاوره، مذاکره و تنظیم قراردادهای نگهداری مجتمع های پالایشگاهی و پتروشیمی (Maintenance)

۳- مشاوره، مذاکره و تنظیم قراردادهای تعمیر و تامین لوازم یدکی مجتمع های پالایشگاهی و پتروشیمی

۴- پیگیری دعاوی مربوط به خدمات نگهداری و بهره برداری مجتمع های پالایشگاهی و پتروشیمی

تأمین مالی هلدینگ ها و شرکت های پالایشگاهی و پتروشیمی

۱- مذاکره و تنظیم قراردادهای تأمین مالی پایین دستی، پتروشیمی و پالایشگاهی به صورت تأمین مالی پروژه ای (Project Finance)

۲- تنظیم اسناد انتشار اوراق بهادار بدهی و صکوک اسلامی ریالی و ارزی جهت تأمین مالی عملیات احداث و توسعه پایین دستی و مجتمع های پتروشیمی و پالایشگاهی(Bond and Islamic Sukuk)

۳- تأمین مالی مبتنی بر بدهی مجتمع های پالایشگاهی و پتروشیمی

۴- تأمین مالی مبتنی بر محصولات آتی مجتمع های پالایشگاهی و پتروشیمی( اوراق سلف)

۵- تأمین مالی مبتنی بر سهام هلدینگ های پتروشیمی و پالایشگاهی

۶- تأمین مالی جهت تامین سرمایه در گردش و جریان وجوه نقدی مجتمع های پالایشگاهی و پتروشیمی

قراردادهای تأمین خوراک مجتمع های پتروشیمی و پالایشگاهی

۱- مشاوره، مذاکره و تنظیم قراردادهای بلند مدت تأمین خوراک مجتمع های پتروشیمی و پالایشی

۲- مشاوره در خصوصی تعیین و تعدیل نرخ خوراک مجتمع های پتروشیمی و پالایشی

۳- پیگیری دعاوی مربوط به قراردادهای تأمین خوراک مجتمع های پالایشگاهی و پتروشیمی

تنظیم قراردادهای صادرات و صادرات مجدد محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی

۱- ارائه مشاوره در رابطه صادرات و صادرات مجدد محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی

۲- مشاوره، مذاکره و تنظیم قراردادهای صادرات محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی

۳- تشکیل شرکت جهت صادرات مجدد محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی در کشورهای مدنظر

۴- تنظیم قراردادهای توزیع و عاملیت جهت فروش مجدد محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی

۵- مشاوره و انجام امور مربوط به مجوزهای صادراتی و نقل و انتقال بانکی و ارزی صادرات محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی

۶- مذاکره و تنظیم قراردادهای حمل محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی

۷- تنظیم بیمه نامه های مربوط به حمل محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی

خسارات زیست محیطی تولید و حمل محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی

۱- ارائه مشاوره در رابطه با مسؤلیت ناشی از خسارات زیست محیطی تأسیسات تولیدی و انتقال محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی

۲- مذاکره و تنظیم بیمه نامه های مربوط به خسارات زیست محیطی تأسیسات تولیدی و انتقال محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی

۳- کارشناسی و تعیین میزان خسارات زیست محیطی تأسیسات تولیدی و انتقال محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی

۴- پیگیری دعاوی خسارات زیست محیطی تأسیسات تولیدی و انتقال محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی

ادغام و تملک شرکت ها و بنگاه های پتروشیمی و پالایشگاهی

۱- انجام ارزیابی بایسته در خصوص بدهی ها، اموال، قراردادها، چالشهای قانونی، حاکمیت شرکتی و دعاوی شرکت هدف

۲- مذاکره، تنظیم و بررسی قراردادهای انتقال سهام یا دارایی و اسناد مربوطه

۳- مشاوره در خصوص فرآیند ادغام و تملیک شرکتهای پتروشیمی و پالایشگاهی از طریق بورس

۴- مشاوره در خصوص رژیم حقوقی ادغام و تملیک شرکتهای پتروشیمی و پالایشگاهی

۵- دفاع یا اقامه هرگونه دعوی مرتبط با ادغام و تملیک شرکتهای پتروشیمی و پالایشگاهی

مشاوره و انجام پذیرش محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی در بورس های کالا و انرژی

۱- مشاوره جهت پذیرش محصولات پتروشیمی، پالایشگاهی و فرآورده های نفت در بورس های کالایی و انرژی

۲- تکمیل فرم های مربوط جهت پذیرش محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی در بورس های کالایی و انرژی

۳- مذاکره و تنظیم قراردادهای مقتضی با نهادهای مالی جهت پذیرش و عرضه در بورس های کالایی و انرژی

۴- پیگیری دعاوی مربوط به معاملات محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی در بورس های کالایی و انرژی

۵- مذاکره جهت تنظیم قراردادهای مشتقه محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی در بورس های کالایی و انرژی

سرمایه گذاری خارجی در بخش پتروشیمی و پالایشگاهی

۱- اخذ مجوز سرمایه گذاری خارجی در بخش پتروشیمی و پالایشگاهی

۲- تنظیم موافقتنامه های همکاری و مشارکت (Joint Venture – Consortium- PPP- BOT) در بخش پایین دست نفت و گاز

۳- پیگیری حقوقی جهت انتقال ارز سرمایه گذاری خارجی در بخش پتروشیمی و پالایشگاهی

۴- تشکیل و ثبت شرکت برای سرمایه گذاران خارجی در حوزه پتروشیمی و پالایشگاهی

۵- پیگیری حقوقی دعاوی مربوط به حوزه پتروشیمی و پالایشگاهی

کلمات کلیدی