سرمایه گذاری خارجی

اگر به دنبال گسترش کسب و کار خود در ایران از طریق مشارکت با شرکای خارجی هستید و یا یک شرکت یا فرد خارجی را می شناسید که به دنبال سرمایه گذاری در ایران است و برای شروع کسب و کار خود به دنبال امکان سنجی حقوقی و راه اندازی تشکیلات تجاری یا صنعتی خود می باشد، مؤسسه حقوقی داد و خرد، خدمات تخصصی حقوقی را در این زمینه ها ارائه می کند.

سرمایه گذاری خارجی در ایران از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی و یا به صورت انجام مشارکت های قراردادی صورت می گیرد. تهیه و تنظیم قراردادهای جوینت ونچر که روابط طرفین را برمبنای مناسبی استوار سازد و همچنین انواع قراردادهای همکاری های تجاری که متعاقب قراردادهای جوینت ونچر، انعقاد می یابند از اهمیت بسزایی برخوردار است.

خدمات ما مشتمل بر موارد ذیل است:

تهیه پیش نویس قراردادهای همکاری تجاری، مذاکره و نهایی سازی آن ها

 • تهیه پیش نویس قراردادهای BOT
 • تهیه پیش نویس قراردادهای Buy-back
 • تهیه پیس نویس قراردادهای Joint Venture مشارکتی و شرکتی

درنظرگرفتن انواع ملاحظات تجاری و مالیاتی برای ثبت انواع شعبه، نمایندگی یا شرکت های وابسته

 • ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی
 • ثبت شرکت با تابعیت ایرانی

اخذ مجوزهای لازم از مبادی قانونی

 • اخذ مجوزهای فیپا
 • برقراری حمایت های قانون از سرمایه گذاری خارجی
 • معافیت های مالیاتی

ملاحظات مربوط به واردات ماشین آلات، تجهیزات و مواد اولیه از منظر حقوق گمرکی و بهداشت

 • دریافت مجوزهای لازم از وزارت بهداشت
 • مجوزهای لازم برای واردات
 • مجوزها و معافیت های گمرکی برای واردات تجهیزات و ماشین آلات و مواد اولیه تولید

امور پرسنلی و حقوق کار

 • استخدام اتباع خارجی و استفاده از مشاوران خارجی و اخذ مجوزهای کار برای آن ها
 • مسائل مربوط به حقوق کار اتباع ایرانی

کلمات کلیدی