قراردادهای نفت و گاز

 قراردادهای نفت و گاز به سبب ماهیت پیچیده و ویژه ای كه دارند، مستلزم طیف وسیعی از مباحث، بندها، شروط (اعم از حقوقی و غیر حقوقی)، ضمائم  ( أعم از فنی، مالی، زمانبندی، رویه های هماهنگی و …) و قراردادهای فرعی (نظیر بیمه، حمل و نقل، تأمین مالی، خرید و فروش بلند مدت، داوری و ….) می باشند. آنچه كه به ویژه این قراردادها را از سایر قراردادها متمایز می كند فرآیند نسبتاً طولانی مذاكرات پیش قراردادی می باشد كه بعضاً تا یك دهه نیز به طول می انجامد. همچنین در اكثر قریب به اتفاق موارد، نفع طرفین در این دست از قراردادها به یكدیگر گره خورده و قاعده برد – برد بر آنها حاكم است. همین امر موجب شده تا در كنار مسائل معمول قراردادی، مفهومی تحت عنوان مدیریت قراردادهای نفت و گاز شكل بگیرد تا تعادل و توازن قراردادی و مدیریت راهبردی و درازمدت آنها به بهترین شكل انجام شود. خودگردانی، خودنظارتی و تعبیه ضمانت اجراهای قراردادی در چارچوب مدل مالی تعبیه شده در قلب قرارداد نیز باعث تمایز هر چه بیشتر قراردادهای نفت و گاز با سایر اقسام قرارداد گردیده است. وجود حجم بالایی از قوانین بالادستی و مقررات مرتبط تحت عناوین گوناگون نیز باعث گردیده كه ماهیت این قراردادها جایگاهی بینابین قراردادهای كلاسیك حقوق خصوصی و قراردادهای دولتی مشمول حقوق عمومی داشته باشند تا جایی كه حتی به عقیده برخی ماهیت عمومی این قراردادها بر ماهیت خصوصی آنها غالب و حاكم می باشد.

دپارتمان قراردادها و تعهدات مؤسسه داد و خرد آماده ارائه مشاوره حقوقی و قراردادی و سایر مسائل مرتبط تخصصی اعم از فنی، مالی، مالیاتی و … به شركت ها و مؤسسات داخلی و خارجی فعال در این صنعت با بهره مندی از وكلاء و متخصصین مجرب در این حوزه می باشد و انعقاد بهترین و باكیفیت ترین قرارداد را تسهیل می نماید.