قانون جرایم رایانه‌ای
‌قانون تجارت الکترونیکی
فهرست مصاديق محتوای مجرمانه موضوع ماده 21 قانون جرايم رایانه‌ای
مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای
لایحه قانونی تشکیل شورای‌عالی انفورماتیک کشور
قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات