ویژه نامه بررسی حقوقی فورس ماژور در قراردادها

Legal Review of Force majeure in contracts
With a special focus on the Covid-19 pandemic and the Oil & Gas industry

بررسی حقوقی فورس ماژور در قراردادها

با نگاهی ویژه به پاندمی کوید ۱۹ و صنعت نفت و گاز

تألیف: دپارتمان حقوق انرژی (نفت، گاز و پتروشیمی)

پائیز ۱۳۹۹

در قرن بیست و یکم، کمتر کسی باور می کرد که وجود یک ویروس جدید به نام کرونا، سبب شود تا کلیه صنایع، تولیدات، امور مالی قراردادها و حتی ساختار امنیت نظام بین المللی و همچنین صنعت نفت و گاز به چالش کشیده شده و تبدیل به نگرانی عمده درباره عدم اجرای تعهدات قراردادی، تحمل خسارات سنگین و متضرر شدن افراد حقیقی و حقوقی شود.
در ویژه نامه حاضر، به زبان ساده در مورد تأثیرات این بیماری بر اجرای تعهدات، بالاخص تعهدات مندرج در قراردادهای نفتی سخن می گوییم.

دانلود فایل کم حجم ویژه نامه PDF