ویژه نامه تحریم ها

Sanctions

 عنوان: ویژه نامه “تحریم ها” (Sanctions)

تالیف: دپارتمان بازرگانی داخلی و بین المللی

تاریخ انتشار: مهرماه ۱۳۹۷
ویرایش دوم: فروردین ماه ۱۳۹۸

چکیده: کشور ما تقریباً از بدو انقلاب زندگی در شرایط تحریم را تجربه می کند. این تحریم ها در سطوح متفاوت به اشکال گوناگون و با بهانه های مختلف از ناحیه کشورها یا شورای امنیت سازمان ملل به اقتصاد و مردم ما طی سالهای گذشته تحمیل شده اند.
شکی نیست که تحریم ها آثار مستقیم و زیانباری را بر اقتصاد و معیشت مردم داشته اند. اما بسیاری از زیانهای وارده هم حاصل عدم اتخاذ راه حلهای مناسب، افتادن در دام سوداگران و سوء استفاده کنندگان از شرایط تحریم می باشد.
از آنجا که امکان استفاده از طرق معمول برای مبادلات بازرگانی در شرایط تحریم وجود ندارد ناچار بازرگانان ما باید به اصطلاح برای دور زدن تحریم ها چاره ای بیندیشند.
تجربه های گذشته نشان داده است که عدم دقت کافی در این خصوص چه معضلات بزرگی را برای تجار ما فراهم آورده است و چه خسارات بزرگی به اقتصاد مملکت تحمیل نموده است.
اینجاست که ضرورت دارد ژنرال های عرصه خدمات حقوقی پا به میدان بگذارند و برای تسهیل و امکان انجام مبادلات تجاری با ریسک حداقلی چاره جویی نمایند. بازرگانان ما باید توجه داشته باشند در این شرایط بیش از هر زمان دیگر احتیاج به مشورت با حقوقدانان متخصص برای انجام مبادلات تجاری خود دارند تا در دام سوداگران تحریم گرفتار نشوند.
در این ویژه نامه سعی شده است تا به اختصار و با زبانی ساده تاثیر تحریم در بخشهای مختلف اقتصادی توضیح داده شود تا با شناخت مشکل بتوانیم راه حلهای مناسب در هر بخش را ارائه دهیم.
حقوقدانان متخصص در این حوزه ها با شناخت کامل از مشکلات ایجاد شده می توانند با استفاده از ظرفیت های حقوقی داخلی و بین المللی، راه حلهای مناسبی ارائه کرده و ریسک فعالیت اقتصادی در شرایط تحریم را به حداقل ممکن کاهش دهند و با استفاده از ابزارهای مناسب، روابط تجاری را تسهیل نمایند.

دانلود فایل کم حجم ویژه نامه PDF

دانلود فایل کامل ویژه نامه PDF