ویژه نامه قرارداد های هوشمند

Smart Contracts

عنوان: ویژه نامه “قراردادهای هوشمند” (Smart Contracts)

تالیف: دپارتمان حقوق مالکیت فکری و فناوری

تاریخ انتشار: فروردین ماه ۱۳۹۸

چکیده: تحولات تكنولوژیک، زندگی بشر را عمیقاً تحت تاثیر قرار داده و بسیار متفاوت از گذشته كرده است. استفاده از فناوری های جدید نیاز حتمی و ضروری زندگی بشر بوده و مرزهای جغرافیایی نمی توانند سد راه حركت تكنولوژی شوند، ولی درعین حال نمی توان این مسئله را هم نادیده گرفت كه تكنولوژی، مشكلات و مسائل جدیدی را نیز به همراه می آورد؛ مسیر ارتكاب جرم و سوء استفاده را تسهیل می كند و امنیت و حریم خصوصی را به چالش می کشد.
برای گذر از این مشکلات، باید مسیر و بستر مناسبی برای ورود تكنولوژی ایجاد شود. از یك سو، استفاده از ابزارها و یافته های جدید، نیاز به فرهنگ سازی و آموزش استفاده صحیح از آن دارد و از دیگر سو، حقوق باید برای مواجهه با این مولود تازه، تجهیز شود، تا توانایی حل مشكلات را بیابد .
قراردادهای هوشمند هنوز در جامعه رواج نیافته و چندان مورد استفاده نیستند ولی بی شک نیاز فردایند. وقتی كه قراردادهای هوشمند در جامعه رواج و توسعه یافت، پیچیدگی ها و ابهاماتی را نیز با خود خواهند آورد و آن زمان برای چاره اندیشی دیر است، اکنون زمان مناسبی برای شناخت این قراردادها و دریافتن آثار و پیامدهای آنهاست.
بر همین اساس، موسسه حقوقی داد و خرد در ویژه نامه حاضر بطور خیلی خلاصه و ساده، قراردادهای هوشمند و ویژگی های حقوقی آنها را مورد بررسی قرارداده و نحوه استفاده از آنها را تبیین کرده است.

دانلود فایل کم حجم ویژه نامه PDF

دانلود فایل کامل ویژه نامه PDF