ویژه نامه مراحل راه اندازی یک کسب و کار

Steps to start a Business

عنوان: ویژه نامه “مراحل راه اندازی یک کسب و کار” (Steps to start a Business)

خشت اول: ثبت شرکت

تالیف: دپارتمان حقوق مالکیت فکری و فناوری

تاریخ انتشار: پائیز ۱۳۹۹

راه اندازی یک کسب و کار یکی از بزرگترین تصمیم های فرد یا جمعی از افراد است که ممکن است تاثیری شگرف بر آینده مالی و اجتماعی ایشان بگذارد. برداشتن گام هایی سنجیده در این راه می تواند ضریب موفقیت کسب و کار را بالا برد. از مهمترین گام های حقوقی در راه اندازی و رسمیت بخشیدن به یک کسب و کار، ثبت شرکت می باشد. این همان خشت اول است که میبایست محکم و استوار بنا نهاده شود.
وقتی متقاضی برای ثبت شرکت به ارائه دهندگان این خدمت مراجعه می کند، عموما چند فرم آماده جهت امضاء به متقاضی ارائه می شود و فرض بر این است که با ثبت این فرم ها در اداره ثبت شرکتها، شرکت ثبت شده و آماده فعالیت است. در حالیکه ثبت شرکت به معنای منشور فعالیت و تعیین ساختاری است که شرکت بر پایه آن فعالیت تجاری، اقتصادی و یا اجتماعی خود را بنا نهاده و ادامه می دهد و چگونگی تعیین این ساختار، اثرات حقوقی مهمی در آینده فعالیت شرکت و همچنین آینده شرکاء خواهد داشت.
نکته مهم دیگر این است که هر کسب و کاری با توجه به فعالیت و اهدافی که برای آن در نظر گرفته شده، ملاحظات حقوقی خاص خود را می طلبد و صدور نسخه ای واحد برای همه کسب و کارها به معنای در نظر نگرفتن ریسک های حقوقی مختص هر کسب وکار می باشد.
بنابراین به نظر می رسد نوعی بی توجهی یا شاید عدم آگاهی در این خصوص وجود دارد. در این راهنما به اختصار نکاتی در خصوص ثبت شرکت از جمله اهمیت ثبت شرکت، چگونگی ثبت و چرایی لزوم استفاده از مشاوران حقوقی متخصص و باتجربه را ارائه می دهیم.

دانلود فایل کم حجم ویژه نامه PDF