ویژه نامه معافیت ها در تحریم

Sanction Exemptions

معافیت ها در تحریم موسسه حقوقی داد و خرد

عنوان: ویژه نامه “معافیت ها در تحریم” (Sanction Exemptions)

تالیف: دپارتمان بازرگانی داخلی و بین المللی

تاریخ انتشار: فروردین ماه ۱۳۹۸

چکیده: امروزه در صحنه روابط کشورها در جهان با تحولات جدی و بنیادی روبرو هستیم. از جمله این واقعیت به اثبات رسیده که جنگ اقتصادی در درازمدت هزینه سنگین تری از جنگ نظامی به کشور هدف تحمیل می کند.
بارزترین نمود جنگ اقتصادی در تحریم ها بروز پیدا می کند. در حقیقت می توان گفت آمریکا با تکیه بر اقتصاد خود سردمدار جنگ اقتصادی در دنیای امروز است.
از آنجا که تحریم ها عموماً زندگی مردم را هدف می گیرد و با بالابردن هزینه زندگی شهروندان به دنبال ایجاد نارضایتی عمومی و القاء ناکارآمدی حاکمیت است، کشور تحریم کننده برای کاستن از فشار افکار عمومی علیه خود، معافیت هایی را در نظر می گیرد و یا اینکه در خصوص بعضی حوزه ها، مقررات کمتر سختگیرانه ای را وضع و اجرا می کند. لذا شناخت دقیق از مقررات تحریم ها، استثنائات و معافیت ها و بخش های خاکستری می تواند از فشار ابزار تحریم و آثار آن بکاهد.
ویژه نامه تحریم ها که به شناخت تحریم ها در بخش های مختلف کمک می کند، جداگانه منتشر گردیده است و ویژه نامه حاضر به معافیت از تحریم ها و بخش های خاکستری می پردازد. همکاران ما در مؤسسه حقوقی داد و خرد تلاش می کنند تا با آشنا نمودن فعالان اقتصادی با موضوع تحریم ها و معافیت ها از هزینه تحریم ها و آثار آن بر کسب و کارها بکاهند.

دانلود فایل کم حجم ویژه نامه PDF

دانلود فایل کامل ویژه نامه PDF