پولشویی

واژه پولشويی برای توصيف فرآيندی مورد استفاده قرار می گيرد که در آن پول غيرقانونی که حاصل فعاليت های مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و کالا، قاچاق انسان، رشوه، اخاذی، کلاهبرداری و … است، در چرخه ای از فعاليت ها و معاملات مالی و‌ با گذر از مراحلی، شسته شده و به عنوان پولی قانونی، موجه و مشروع جلوه داده می شود.