شرکت در یازدهمین نمایشگاه بین المللی بانک ، بورس و بیمه (Finex)