دکتر علی اسلامی پناه

آقای دکتر علی اسلامی پناه فارغ التحصیل در مقطع دکتری رشته حقوق خصوصی از دانشگاه تهران می باشند.

نامبرده عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری مرکزی می باشند که پروانه وکالت خود را در تاریخ ۱۳۷۹ دریافت نموده و از تاریخ ذکر شده به حرفه وکالت اشتغال دارند. ایشان علاوه بر موارد ذکر شده ، عضویت هیئت علمی، معاونت دانشگاه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، سرپرستی دانشگاه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، نمایندگی دوره هشتم مجلس شورای اسلامی و نیابت رئیس کمیسیون قضایی، مدیریت کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی را در کارنامه شغلی خود دارند. ایشان در حال حاضر به عنوان عضو هیئت مدیره و وکیل در امور قراردادها در موسسه حقوقی داد و خرد فعالیت می کنند.