دکتر محسن جواهری

آقای دکتر محسن جواهری در تاریخ ۷۵ پروانه وکالت خود را از کانون وکلای دادگستری مرکز دریافت نمود. علاوه بر این از سال ۷۳ به عنوان هیأت علمی دانشکده حقوق واحد مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی مشغول به تدریس در این دانشکده می باشند.

دکتر محسن جواهری تجربه مدیریت در سطح معاون حقوقی شرکتها و سازمان های اقتصادی بزرگ از جمله شرکت ایران خودرو را در کارنامه خود دارند که این امر موجبات شناخت عمیق نامبرده از چالش های شرکتها و فعالان بزرگ اقتصادی در ایران را فراهم آورده است. مضافاً اینکه با قبول وکالت و ارائه مشاوره حقوقی به شرکت های مختلف داخلی و بین المللی طی حدود بیست سال فعالیت حرفه ای به عنوان وکیل دادگستری تجارب گرانقدری در رشته های مختلف حقوقی از جمله داوری های داخلی و بین المللی، حقوق تعهدات و حقوق تجارت بین الملل دارند.