محمدحسین حیدرپور

آقای محمد حسین حیدرپور فارغ التحصیل مقطع کارشناسی از دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد در رشته حقوق تجارت بین الملل از دانشگاه شهید بهشتی تهران و هم چنین دانشگاه کوین مری لندن می باشد. ایشان در حال حاضر دانشجوی دکتری رشته حقوق نفت و گاز در دانشگاه شهید بهشتی تهران است.

نامبرده از سال ۱۳۸۴ به عضویت کانون وکلای دادگستری مرکز درآمد و به صورت فعال اين حرفه را در كنار ارائه مشاوره حقوقي و قراردادي به شركتهاي معتبر خصوصي و دولتي پيگيري و مشخصا به مدت ٦ سال بعنوان كارشناس ارشد قراردادهاي خارجي و داخلي شركت نفت و گاز پارس فعاليت نمود.

ایشان در حال حاضر به عنوان وکیل در امور قراردادها در موسسه حقوقی داد و خرد فعالیت می کند.