شرکت در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بانک، بورس و بیمه (Finex 2019)