ارزيابی بايسته (Due diligence)

ارزيابی بايسته انجام اقداماتی علمی و هدفمند به منظور ارزيابی يك شركت يا شخص جهت كشف و شناسايی وجود منفی و مخاطره آميز آن قبل از امضای قرارداد يا هر نوع رابطه كاری است و می تواند ريسك سرمايه گذاری، مشاركت و حتی مراودات مالی را پايين بياورد كه اين مهم از طريق تهيه، تدارك چك ليست های تخصصی و خاص در امور برنامه ريزی، مالی، حقوقی، منابع انسانی، بازاريابی – فروش و دارایی های فكری تحقق می يابد. امروزه در دنیا ارزيابی بايسته به عنوان يك عامل مهم برای كنترل يا كاهش ريسك معاملاتی شناخته شده است و بهترين گزينه برای انتخاب تيم ارزيابی كننده و مديريت تيم مؤسسات حقوقی هستند كه از خدمات وكلاء و مشاوران رشته های مختلف بهره مند باشند.

مؤسسه داد و خرد با بهره مندی از كادری مجرب و متخصص در امور حقوقی و همچنين با بهره گيری از مشاوران و متخصصان دانش های ديگر همچون امور مالی، مدیریت، فناوری اطلاعات، بازاريابی و فروش، آماده ارائه خدمات به اشخاص حقيقی و حقوقی در جهت ارزيابی طرفین معاملاتی آنها می باشد.

کلمات کلیدی