تثبیت مالکیت املاک و اراضی

گرچه قانون ثبت در سال ۱۳۰۲ به تصویب رسیده و اجرای آن از همان تاریخ شروع شده است اما به دلیل پیچیدگی های مربوط به ثبت اسناد و املاک تاکنون املاک بسیار زیادی در مرکز شهرهای بزرگ وجود دارد که وضعیت مالکیت آنها در اداره ثبت تثبیت نشده است.

مضافاً از آنجا که ثبت املاک با روشهای سنتی در کشور شروع شد، منجمله اینکه حدود املاک با عوارض طبیعی و بعضاً عوارضی که به سرعت دچار تغییر شد مشخص گردید، املاک ثبت شده نیز با مشکلات متعددی از حیث تشخیص حدود املاک مواجه شدند و لذا موضوع تداخل و تعارض اسناد پیش آمد.

جهت تثبیت وضعیت ثبتی املاک طرح کاداستر و درج نقشه ها با مشخصات UTM در اسناد شروع شده که این روند نیز خود مشکلات فراوانی را ایجاد کرده است، گرچه نهایتاً به تعیین وضعیت املاک منجر خواهد شد.

۱- پیگیری صدور سند مالکیت برای پرونده های ثبتی در جریان

۲- رفع تعارض و تداخل اسناد رسمی

۳-  پیگیری اختلافات و اشتباهات ثبتی در هیئت های نظارت و شورای عالی ثبت

۴- صدور اسناد مالکیت موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک

۵- تعیین وضعیت حریم های قانونی، حقوق ارتفاقی و سایر حقوق تبعی

۶- تعیین وضعیت اراضی موقوفه

۷- تعیین موقعیت املاک و اراضی در طبیعت و تبدیل وضعیت اسناد قدیمی به سند تک برگی

کلمات کلیدی