کپی رایت (مالکیت ادبی و هنری)

حقوق مادی و معنوی اعطا شده به پديدآورندگان آثار مانند هر حق ديگری در معرض نقض از سوی ديگر اشخاص است. نقض اين حقوق در كشور ما به “سرقت ادبی” شهرت يافته است. اين امر زمانی اتفاق می افتد كه پديدآورنده يك اثر يا كسانی كه نسبت به يك اثر ذيحق هستند مثل وراث يا اشخاصی كه طرف قرارداد با پديدآونده يا وراث او هستند، با تضييع حقوق خود از جانب ديگران مواجه می گردند. مثلاً ناشری متوجه می شود كه اثری كه حقوق مادی آنرا از پديدآورنده دريافت كرده توسط ناشر ديگری منتشر و در بازار عرضه شده است. يا اينكه فيلمنامه نويسی كه متن فيلم نامه را در اختيار شخصی مثلاً كارگردان يا تهيه كننده قرار داده كه نسبت به آن اظهار نظر كنند تا در آينده به عنوان اثر مشتركی در قالب فيلم ساخته شود، متوجه می شود كه شخصی كه فيلم نامه را به او داده، امانتداری نكرده و بی آنكه موافقت فيلم نامه نويس را جلب كرده باشد و با او قراردادی منعقد كرده باشد، مشغول ساخت فيلم بر اساس آن فيلمنامه نموده است. يا نويسنده كتاب يا مقاله ای متوجه می شود كه قسمتی از اثر او توسط ديگری كپی برداری شده بی آنكه نام وی به عنوان نويسنده مطلب درج شده باشد يا حتی تمام يا بخش عظيمی از اثر وی توسط شخص ديگری و به نام كسی غير از پديدآونده اصلی منتشر شده است و از اين دست مسائل. در تمامی مثالهای مذكور ما شاهد نقض حقوق مادی مثل تكثير و انتشار و عرضه يك اثر و حقوق معنوی مثل نقض حق انتساب اثر هستيم.

نقض حقوق مادی و معنوی پديدآورندگان يك اثر، جرم محسوب می شود؛ لذا مانند هر جرم ديگری قابل پيگيری در محاكم قضايی است. بی تردید انجام این اقدامات باعث ورورد خسارات مادی نیز به ذیحق می شود که وی می تواند بطور مستقل یا همزمان با دعوای کیفری جبران ضرر و زیان وارده را نیز مطالبه کند.

مسلماً نكته مهم برای پيروزی در اين دعوا آشنايی با اصول حاكم بر آثار ادبی-هنری و چگونگی تفسير مواد موجود در قوانين حوزه كپی رايت است. كاری كه بسيار تخصصی است و نيازمند داشتن دانش و تجربه كاری در اين زمينه است.

تخصصی بودن مباحث حقوق مالكيت ادبی- هنری ايجاب می كند در مرحله اقامه دعوا، از وكلای مجرب در اين رشته استفاده شود.

از طرفی مي دانيم نقضهای صورت گرفته نسبت به يك اثر ممكن است تنها به خاك ايران محدود نشده باشد و در خارج از مرزهای كشور نيز حقوق پديدآورندگان نقض گردد؛ از جمله مي توان به پخش فيلم در شبكه های ماهواره ای خارجی يا انتشار آلبومهای موسيقی در خارج از كشور بدون اجازه صاحبان حق، اشاره كنيم. با توجه به اينكه در حال حاضر كشور ما به عضويت كنوانسيون های بين المللی اين حوزه در نيامده، لذا پيگيری اين گونه نقضها كار آسانی نيست. برای احقاق حق و اقامه دعوا لاجرم می بايست موضوع از هر جهت  در كشور ديگری نيز كه از حيث سيستم حقوقی كاملاً مشابه با سيستم رايج حقوقی در كشور ما نيست، پيگيری شود كه اين موضوع هم زمانگير است و هم بسيار پر هزينه .

مؤسسه داد و خرد با بكارگيری یا همکاری با وكلای مجرب در خارج از كشور كه دارای آشنايی كامل با مقررات حاكم بر دادگاههای كشوری كه مستقر در آن هستند می باشد، می تواند در كوتاهترين زمان ممكن و با پرداخت هزينه متعارف، حقوق از دست رفته را احيا نمايند.

مؤسسه داد و خرد با بكارگيری وكلای متعهد و متخصص در امر كپی رايت دستگير و حامی شما در اقامه و پيگيری اين دعاوی در داخل و خارج از كشورخواهد بود.

ثبت آثار ادبی-هنری و اقامه دعوای ابطال گواهينامه ثبت اثر

 ثبت اثر اگرچه شرطی برای قابل حمايت بودن اثر نيست و بر اساس قانون به عنوان يك عمل اختياری از سوی پديدآورنده در نظر گرفته شده كه هيچگاه نيز منجر به برتری اثر ثبت شده نسبت به اثر ديگری از همان نوع كه ثبت نشده، نخواهد شد، اما نقش انكار ناپذيری درتثبيت حقوق پديدآورنده نسبت به اثرش و تسهيل اثبات آن در مواقع تضييع حق دارد.

گسترش فن آوری در حال حاضر تعداد نقضهای صورت گرفته از آثار را بيش از پيش نموده است و شخصی كه حقوقش نقض شده چاره ای جز پيگيری حق در مراجع قضايی ندارد؛ يكی از مهمترين رموز موفقيت در محاكم، اثبات این مسئله است که اثری كه حقوق مترتب بر آن نقض شده،  متعلق به مدعی می باشد، از اينرو اگرچه در كشور ما نيز مطابق ماده ۲۱ قانون حمايت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان، ثبت اختياری است و شرط حمايت نيست ولی به دليل مزايای آن كه در بالا اشاره شد، به  پديدآورندگان آثار مختلف، ثبت آثار خود را پيشنهاد مي كنيم.

مطابق ماده ۵ آيين نامه اجرایی قانون مذكور، ثبت اثر مانع اعتراض و ادعای حق از ناحيه ديگر اشخاص نخواهد بود. بنابراين اگر بعد از ثبت يك اثر شخصی متوجه شد كه ديگری اثر او را به نام خود به ثبت رسانده يا حقوق وی را نسبت به اثر رعايت نكرده، می تواند با مراجعه به دادگاه با ارائه مستندات خود، درخواست ابطال گواهينامه صادره را بنمايد.

از آنجا كه فرآيند ثبت اثر و احياناً اقامه دعوای ابطال گواهينامه فرآيندی حقوقي است، پيشنهاد می شود برای دستيابی به نتيجه مطلوب از همراهی وكلای متخصص در امر كپی رايت بهره گيری شود. اين مؤسسه با داشتن وكلای متخصص می تواند همراه خوبی برای شما جهت انجام اين امور باشد.

انعقاد قراردادهایانتقال حقوق مادی با وكالت از پديدآورندگان

بی ترديد يكی از مهمترين اقدامات مهم هر پديدآورنده ای برای بهره برداری از اثرش، انتقال حقوق مادی مترتب بر اثر به ديگران است که عمدتاً در قالب انعقاد قرارداد محقق می شود. قراردادهای انتقال حقوق مانند هر قرارداد با موضوع خاص، دارای احكامی است كه در اغلب مواقع نه تنها پديدآورنده بلكه طرف قراردادی او نيز از آنها بی اطلاعند. بسیاری از دعاوی این حوزه ناشی از قراردادهای مبهم و غیرشفافی است که تنظیم می شود. با توجه به اينكه انتقال حقوق مادی از طریق قراردادها، مهم ترين راه كسب درآمد از خلق آثار است و هر قرارداد نیز احکام و آثار خاص خود را دارد که اشراف به آنها نیازمند تخصص و تجربه است،

وكلای مؤسسه داد و خرد با داشتن سابقه كاری در زمينه مسائل مختلف كپی رايت همراه شما در تمامی مراحل انعقاد يك قرارداد با موضوع بهره برداری از حقوق مادی اثر خواهند بود.

يافتن طرف قرارداد برای پديدآورندگان يا استفاده كنندگان از آثار

يكی از عواملی كه نقش بسيار مهمی در امكان انعقاد قرارداد انتقال حقوق مترتب بر آثار بويژه برای تازه كاران دارد، وجود مركزی است كه با دو طرف قراردادهای انتقال حقوق مالكيت ادبی-هنری پديدآورنده و استفاده كننده ارتباط داشته باشد؛ به طوريكه طرفين بدانند حتی اگر شناخته شده و دارای سابقه فعاليت نيستند، مركزی وجود دارد كه با اخذ نمايندگی از آنها و با شناختی كه از طرف قراردادی مورد نياز آنها دارد، می تواند در كمترين زمان ممكن بهترين طرف قرارداد را متناسب با خواست آنها بيابد.

اين مؤسسه آمادگی دارد با اخذ نمايندگی از پديدآورندگان و سرمايه گذاران، آنها را در مسير يافتن طرف قرارداد به بهترين وجه ممكن ياری رساند.

کلمات کلیدی