حمله سایبری به مثابه جنایت تجاوز و بررسی صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی در رسیدگی به آن

مقاله: حمله سایبری به مثابه جنایت تجاوز و بررسی صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی در رسیدگی به آن

تألیف: دکتر پرستو اسمعیل زاده

چکیده:

از جمله صلاحیت‌های دیوان کیفری بین‌المللی رسیدگی به جنایت تجاوز می‌باشد. در ابتدای تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی تعریفی از جنایت تجاوز ارائه نشده بود و تعریف این جرم به آینده و بازنگری‌های اساسنامه موکول شد تا اینکه در نهایت تعریف این جرم در سال 2010 در قالب ماده 8 مکرر اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی مورد تصویب قرار گرفت. با وجود اینکه در تعریف جرم مذکور اشاره‌ای به حملات سایبری نشده است ولی به نظر می‌رسد که می‌توان آن حملات را با توجه به متن اساسنامه دیوان و قطعنامه 3314 مجمع عمومی سال 1974 به عنوان جنایت تجاوز در نظر گرفت. برای اینکه بتوانیم حملات سایبری را در چارچوب جنایت تجاوز مورد بررسی قرار دهیم اینگونه حملات می‌بایستی به آستانه شدت مورد نیاز در مورد تحقق جنایت تجاوز رسیده باشند. در حقیقت آستانه جنایت تجاوز را می‌توان نقض جدی‌ترین قواعد حقوق بین‌الملل دانست. برای تحقق جنایت تجاوز، افرادی که مرتکب حملات سایبری می‌شوند نیز عمدتاً می‌بایستی از اوضاع و احوال واقعی که منجر به نقض آشکار حقوق بین‌الملل می‌شوند، مطلع باشند که البته اثبات این امر در مورد حملات سایبری معمولاً دشوار است. با وجود اینکه می‌توان حملات سایبری را در قالب صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی مورد توجه و بررسی قرار داد ولی به نظر می‌رسد بهترین حالت، توافق دولت‌ها در مورد روشن کردن ابعاد مربوط به حملات سایبری در خصوص جنایت تجاوز و تخصیص قضاتی آگاه به مسائل مربوط به حملات سایبری و تکنولوژی‌های مرتبط با آن در دیوان کیفری بین‌المللی باشد.

دانلود فایل کامل مقاله PDF