بازار سرمایه به بخشی از بازار مالی گفته می شود که در آن اوراق مالکیت (سهام شرکتها)، اوراق بدهی (قرضه) و همچنین اوراق بهادار اسلامی (صکوک) مورد داد و ستد قرار می گیرد. به طور کلی بازار سرمایه محلی برای سرمایه گذاریهای بلند مدت و با سررسید بیش از یکسال است. سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد رگولاتوری بر بازار سرمایه نظارت دارد. بازار سرمایه وسیله ای برای تقویت و رشد اقتصاد کشور است.

از طرفی یکی از بهترین منابع برای تامین مالی شرکتها است، از طرف دیگر طیفی از ابزارهای مختلف را به سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری ارائه می نماید و بازده خوبی نیز دارد. در واقع بازار سرمایه یک کانال مطمئن بین متقاضیان سرمایه و سرمایه گذاران می باشد. در بازار اولیه سرمایه گذاران اقدام به خرید اوراقی می کنند که برای بار اول به بازار عرضه می شود. اما در بازار ثانویه اوراقی که قبلا در بازار اولیه خریداری شده است مورد داد و ستد مکرر قرار می گیرد و باعث می شود اوراق قابلیت نقد شوندگی پیدا نمایند.

از مزایای این بازار سهولت داد و ستد اوراق، ارزش گذاری سریع اوراق، کاهش هزینه ها و افزایش شفافیت می باشد. بازار سرمایه در ایران طی سالیان اخیر بسیار رشد نموده است و به تدریج عمیق تر نیز خواهد شد. به نظر می رسد سیاست گذاران هم به دنبال این هستند تا بنگاههای اقتصادی بزرگ از طریق بازار سرمایه تامین مالی بشوند و بانکها بیشتر به تامین مالی شرکتهای کوچک و متوسط اقدام نمایند.

دکتر مهدی فتاحی

دپارتمان حقوق بازرگانی بین المللی و سرمایه گذاری خارجی