ال ان جی

شیوه های متفاوتی در مورد نحوه انتقال گاز طبیعی از حوزه های گاز و نفت به بازارهای مصرف وجود دارد که شامل: خطوط لوله (PNG)، گاز طبیعی مایع شده (LNG)، فناوری گاز متراکم (CNG)، فناوری هیدرات گاز طبیعی  (NGH) و تبدیل گاز به سوخت مایع (GTL) هستند.

الف) LNG که مخفف (Liquefied Natural Gas) است، به گاز طبیعی گفته می‌شود که موقتاً برای ذخیره‌سازی یا ترابری در حجم زیاد به حالت مایع تبدیل شده‌ است. گاز طبیعی به طور کلی به دو روش، قابلیت انتقال و خرید و فروش پیدا می­ کند که اولین روش آن، ایجاد یک خط لوله از مبدأ تا مقصد مورد نظر است و دومین روش، LNG یا گاز مایع سازی ­شده است. به دلیل مسافت بسیار زیاد و هزینه های بالای انتقال گاز، بازار واحدی در جهان برای انتقال گاز وجود ندارد و همچنین برای ایجاد زیرساخت های انتقال گاز، نیاز به سرمایه گذاری های کلان در حد ۱۰ برابر صنعت نفت هست و طرفین در قراردادهای خرید و فروش LNG با هدف و تعهدات خاصی این قراردادها را منعقد می­ کنند که این معاملات بعضاً در قالب جوینت ونچر است. در معاملات جوینت ­ونچرکه سرمایه گذاری به صورت مشترک انجام می ­شود، باید میزان سرمایه­ گذاری هر طرف در قراردادهای خرید و فروش LNG مشخص باشد. قراردادهای LNG ممکن است بلند مدت یا کوتاه مدت باشند. طرفین در این قراردادها، باید بر روی شیوه انتقال گاز، بسته به نوع تکنولوژی که در نظر دارند توافق کنند تا  برحسب مورد، مفاد مخصوص همان شیوه در قرارداد منعقد شود.

ب) فروشنده برای توسعه و بهره برداری میدان های گازی و انعقاد قرارداد خرید و فروشLNG، نیازمند یک تضمین درآمد از سمت خریدار است. یعنی خریدار در قرارداد متعهد می شود تا گاز تولید شده را از فروشنده خریداری کند. در صورتی که گاز تولید شده خریداری نشود، خریدار باید حداقل مبلغی که در قرارداد به توافق رسیده را به فروشنده پرداخت کند .

ج) یکی دیگر از مسائل مهم در قراردادهای خرید و فروش LNG، نحوه تحویل است. یکی از این روش ها، FOB یا فوب می باشد و زمانی اتفاق می افتد که فروشنده، کالا را از روی نرده کشتی در بندر مبدأ عبور داده و ریسک خود را خاتمه داده است. هزینه حمل و همچنین عقد قرارداد حمل از بندر تحویل، بیمه و بازرسی به عهده خریدار است. از ویژگی های حمل و نقل LNG با کشتی این است که در اثر گرم شدن، محموله بخار می شود و خریدار، این تبخیر LNG را تقبل نموده و در مقابل، فروشنده آن مقدار تبخیرشده را جبران می نماید که به آن تخفیف تبخیر* می­ گویند. همچین به دلیل اینکه خریدار هزینه حمل بیشتری را متحمل می شود، فروشنده موظف است تخفیفی را بابت حمل و نقل لحاظ کند که در واقع تعدیل قیمت رخ می دهد و زمانی کاربرد دارد که  بازار با مازاد عرضه مواجه باشد و عرضه کنندگان با یکدیگر به رقابت بپردازند. اما زمانی که شرایط بازار فروش حاکم، و مازاد تقاضا وجود داشته باشد، این تعدیل به صورت منطقی باید کم شده و در نهایت حذف شود.

د) بحث آخر، در مورد قیمت گذاری LNG  در قرارداد ها است که به چند روش صورت می گیرد. این روش ها عبارتند از:

+ قیمت­ گذاری مقطوع که در اولین قراردادهای LNG به کار می رفته است. این روش قیمت­ گذاری امروزه کمتر در قراردادها به کار می رود و معمولاً در معاملات اسپات LNG از آن استفاده می شود.

+ قیمت گذاری مبتنی بر هزینه.

+ قیمت­ گذاری مبتنی بر نفت خام.

+ قیمت­ گذاری مبتنی بر گاز و روش بازگشتی.

*BOIL OFF Allowance

رقیه اصغری

دپارتمان حقوق انرژی(نفت، گاز و پتروشیمی)