تاثیر تهاتر ارزی بر صادرات کشور

وزیر صنعت، معدن و تجارت تشریح کرد؛ تهاتر ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان منجر به افزایش صادرات در همین دو ماه شد.

به گزارش اقتصادآنلاین، علیرضا رزم حسینی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گزارشی از آمار و ارقام اقتصادی در حوزه صنعت و معدن ارائه داد.

وزیر صمت با اشاره به تصمیم دولت مبنی بر تهاتر ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان در پی پیشنهاد شورای گفت‌وگو، گفت: خوشبختانه این امر با حمایت رئیس جمهوری اتفاق افتاد و با اجرایی شدن آن در همین دوماهه شاهد افزایش صادرات بودیم.

رزم حسینی همچنین توضیحاتی درباره عملکرد سامانه جامع تجارت و رشد اقتصادی واحدهای صنعتی مختلف ارائه کرد.

 

https://www.eghtesadonline.com/n/2Tdm