تصویب شد، کسر ۲۰ درصد از قرارداد دانشگر

پایگاه خبری فوتبالی- کمیته انضباطی باشگاه استقلال تصویب کرده که ۲۰ درصد از قرارداد  مدافع جنجالی این تیم کسر شود.

به گزارش فوتبالی، با نظر باشگاه استقلال محمد دانشگر جریمه مالی می شود و طبق تصمیم کمیته انضباطی باشگاه استقلال ۲۰ درصد از قرارداد این بازیکن کسر خواهد شد.

با کسر قرارداد دانشگر قرار است مجیدی در خصوص او تصمیم گیری کند و کسر قرارداد این بازیکن تنها تصمیم کمیته انضباطی باشگاه استقلال است و مابقی تصمیم با مجیدی است.

همچنین دانشگر این حق را دارد که نسبت به این رای در کمیته استیناف باشگاه استقلال اعتراض کند.

https://footballi.net/news/r/624331/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF%D8%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%B1-%DB%B2%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%B1