تصویب طرح حمایت از مالکیت صنعتی در کمیسیون حقوقی مجلس

نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ضمن تشریح بررسی های جلسه امروز کمیسیون متبوع خود از تصویب طرح مالکیت صنعتی خبر داد.

حسن نوروزی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به جلسه امروز کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: در جلسه امروز طرح حمایت از مالکیت صنعتی با حضور مسئولان و کارشناسانی وزارتخانه ها و دستگاه های مربوطه بررسی شد، موضوع تشکیل دادگاه‌ها و دادسراهای مربوط به شکایت‌های مالکیت صنعتی به تصویب رسید و شرایط به کارگیری کارشناسان مالکیت صنعتی نیز تعیین شد.

وی افزود: پس از بررسی ها در جلسات متعدد اکنون این طرح با ۱۵۱ ماده به تصویب رسید  که البته چندین ماده مراعا ماند.

نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: بنا شد که آیین‌نامه این قانون ظرف 6 ماه با پیشنهاد معاون علمی رییس جمهور و وزارت صنعت، وزارت، و وزارت دادگستری تهیه شود و به تصویب رییس قوه قضاییه برسد.

https://www.isna.ir/news/99103022482