حشمتی تاکید کرد؛ لزوم ایجاد بانک آماری از آراء نقص شده در مراجع مختلف

رئیس کل دادگستری استان تهران بر لزوم ایجاد بانک آماری از آراء نقص شده در مراجع مختلف تاکید کرد و گفت: باید به سمتی حرکت کنیم که صدور آراء در محاکم فیصله دهنده به دعاوی باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد حشمتی مهذب، رئیس کل دادگستری استان تهران در نشستی با معاون و قضات معاونت نظارت و پیگیری با تاکید بر لزوم ایجاد بانک آماری از آرا نقص شده در مراجع مختلف گفت: این حوزه مرکز سنجش و ارزیابی اتقان آرا در سطح محاکم استان است و می‌تواند به ایجاد وحدت رویه در شعب کمک کند.
رئیس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد: باید به سمتی حرکت کنیم که صدور آرا در محاکم فیصله دهنده به دعاوی باشد.

وی افزود: اطاله دادرسی در شعب دادگستری در حال حاضر گریبان گیر معاونت نظارت و پیگیری نیز شده است که باید این موضوع مرتفع شود.

حشمتی مهذب ساماندهی وضع موجود در حوزه نظارت و پیگیری را یکی از اولویت‌های اصلی حال حاضر عنوان کرد و گفت ضمن حمایت از این حوزه باید وضعیت با برنامه ریزی و تلاش جهادی به سمت مطلوب‌تری ارتقا یابد.

پرویز حاجی پور، معاون قضائی در امور نظارت و پیگیری پرونده‌های دادگستری استان تهران نیز در ابتدای این نشست با ارائه گزارشی به تبیین وضعیت عملکردی این حوزه پرداخت.