نظر حقوقی در مورد ادعای پرسپولیس در مورد بازیکن پدیده

کارشناس حقوقی فوتبال نسبت به شکایت پرسپولیس از پدیده واکنش نشان داد.

به گزارش خبرآنلاین؛ عبدالصمد ابراهیمی، کارشناس حقوقی فوتبال درباره شکایت باشگاه پرسپولیس از پدیده با اتهام استفاده غیرقانونی از یک بازیکن گفت: بازیکن اگر با باشگاه قبلی اش فسخ غیر موجه انجام دهد با شکایت باشگاه سابق به پرداخت غرامت و چهار ماه محرومیت محکوم می گردد. باشگاه گیرنده، در پرداخت غرامت مسئولیت تضامنی دارد و دو پنجره هم ممکن است محروم شود.

اما هیچگاه به دلیل فسخ غیر موجه ، بازیکنی که از سازمان لیگ کارت بازی دریافت کرده را غیر مجاز نمی دانند و نتیجه بازی به سبب حضور چنین بازیکنی تغییر نمی کند.