نگران نباشید؛ تست دوپینگ ادامه دارد.

در لیگ برتر ودر لیگ یک همیشه نگرانی های دوپینگ از سوی فوتبالیست ها وجود دارد و به دفعات مربیان تیم ها نسبت به این موضوع ابراز نگرانی می کنند.

به گزارش “ورزش سه”، اما به زعم نادو بیشترین نمونه گیری های دوپینگ در مسابقات فوتبال و در لیگ برتر و لیگ یگ است.

 فرزاد شارکی – قائم مقام دبیرکل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ در این باره می گوید:‌ تعداد نمونه‌های اخذ شده از فوتبال از جمله بیشترین نمونه‌های انجام شده در هر سال است. ایران نادو در راستای وظیفه ذاتی خود مبنی بر حمایت از ورزش پاک، افسران کنترل دوپینگ را به طور سرزده و بدون اطلاع قبلی به مسابقات فوتبال بخصوص لیگ برتر و دسته یک اعزام  می‌کند و مطابق استانداردهای فیفا از دو تیم شرکت کننده نمونه گیری انجام می‌شود. قانون اول مبارزه با دوپینگ غیرقابل پیش‌بینی بودن و انجام نمونه گیری در هر زمان است و هر ورزشکار باید آماده باشد تا در هر لحظه مورد تست قرار گیرد.

قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با دوپینگ در ادامه توضیحات خود یاد آور شد: ورزشکاران باید توجه داشته باشند که وظایف تعریف شده در کتاب قانون وادا ۲۰۲۱ را مطالعه کرده، همیشه اطلاعات خود درباره دوپینگ را بروزرسانی کنند و درصورت نیاز به مشاوره دارویی، ستاد ملی آماده پاسخگویی به سوالات آنهاست.

گفتنی است جدا از بازی های لیگ برتر افسران نادو این فصل بر سر بازی های متعدد دسته اول هم حاضر شدند و از بازیکنان تست دوپینگ گرفتند. این تست در زمان گذشته به هفته های پایانی بازی ها منوط می شده اما این فصل برخی از تست ها در هفته های ابتدایی بوده است و این رونده هم چنان ادامه خواهد داشت.

https://www.varzesh3.com/news/1743735/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%BE%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF