آیا مجلس طرح صیانت از فضای مجازی را مجدد تصویب مینماید؟

مجلس روز گذشته «خارج شدن مصوبات شورای عالی فضای مجازی از شمول آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» را تصویب کرد که به گفته کارشناسان حقوقی و ارتباطاتی به معنی تصویب طرح صیانت از فضای مجازی است که سال‌ها آن را پیگیری می‌کند.

 نمایندگان مجلس روز گذشته (۲۹ خرداد ماه) ماده‌ای از طرح «اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» را تصویب کردند که مورد انتقاد کارشناسان حقوقی و ارتباطی قرارگرفته است.

براساس این ماده عبارت «مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی» به عبارت «مجلس خبرگان رهبری، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی» اصلاح می‌شود و همچنین طبق تبصره ۲ این ماده «رسیدگی به مصوبات شورای عالی فضای مجازی در حوزه تحت صلاحیت دیوان عدالت اداری» از شمول حکم این ماده خارج می‌شود.

طبق اصل‏ یكصد و هفتاد و سوم قانون اساسی، به‏ منظور رسیدگی‏ به‏ شكایات‏، تنظبمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مأموران‏ یا واحدها یا آیین‏‌نامه‌های دولتی‏ و احقاق‏ حقوق‏ آن‌ها، دیوانی‏ به‏ نام‏ «دیوان‏ عدالت‏ اداری‏» زیر نظر رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ شکل گرفته است.

با تصویب و نهایی شدن این قانون جدید مجلس توسط شورای نگهبان، دیگر شکایت‌ها و اعتراض‌های مردم نسبت به مصوبات شورایی مانند شورای عالی فضای مجازی در دیوان عدالت اداری بررسی نمی‌شود.

کارشناسان حقوقی و ارتباطی اعلام می‌کنند که به نوعی با این قانون جدید مجلسیان به‌دنبال احیای طرح صیانت از فضای مجازی هستند. طرحی که بعد از اعتراض‌های بسیار کاربران و فعالان حوزه‌های مختلف از زیر نظر بررسی مجلس خارج و برای بررسی بیشتر به شواری عالی فضای مجازی سپرده شد.