اتکا به درآمدهای نفتی در بودجه ۱۴۰۱ کاهش پیدا می‌کند؟

بنا بر گزارش‌ها در چهارماهه نخست سال ۱۴۰۰ تنها ۹ درصد از درآمدهای نفتی پیش‌بینی‌شده محقق شده است! این موضوع در کنار بودجه ای که وعده رشد هشت درصدی را هدف قرار داده  بود قدری  تگران کننده است، هر چند از همان ابتدا به باور بسیاری کارشناسان و اصحاب رسانه خوش‌بینانه و دور از واقعیت بود.
و عجیب‌تر آن که حتی وقتی قالیباف، رئیس‌ مجلس، دراین‌باره در روز تقدیم بودجه ۱۴۰۰ گفت: «عدم اتکای بودجه به نفت مسئله‌ای مهم است که این مسئله همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری است، چراکه اتکای بودجه به نفت، شر مطلق و تکیه بر باد است»؛ باز هم  اما مجلس تکیه بر باد کرد!
حالا نکته مهمی که در این میان وجود دارد این است که با وجود اوضاع کنونی  باید دید مسئولین باز هم در دام درآمدهای نفتی برای  تعیین بودجه ۱۴۰۱ خواهند افتاد یا خیر؟ موضوعی که دیروز محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به آن اشاره کرد و گفت: اتکا به درآمدهای نفتی در بودجه عمومی سال آینده قطعاً کاهش پیدا خواهد کرد.
از سویی دیگر اما نگرانی‌ای که در این میان وجود دارد این است که بودجه ۱۴۰۰ را هم همین مجلسی که همراهی چندانی با دولت نداشت و شعار بودجه بدون نفت  و قطع وابستگی به نفت را سرلوحه خود قرار داده بود تصوبیب شد! و افزون بر این وقتی از ابراهیمی درباره  اینکه بودجه سال ۱۴۰۱ بر اساس چه منابعی بسته خواهد شد و اینکه بازهم درآمدهای دولت براساس فروش نفت خواهد بود یا خیر؟ ادامه داد:”اینکه منابع فروش نفت را در بودجه سال آینده نادیده بگیریم اینگونه نیست، اما اینکه میزان فروش نفت و درآمدهای آن در بودجه عمومی کشور آورده شود این موضوع جای بحث دارد.”یعنی حتی  با این که میدانند در این طرف دیوار خبری نیست باز به دنبال نردبان هستند!
حالا دولت سیزدهم میراث‌بر بودجه‌ای شد که با محقق‌نشدن درآمدهای نفتی کسری بودجه هنگفتی به بار اورد و باید دید  دولت و مجلس سرانجام چه تصمیمی برای بودجه خواهند گرفت و آیا باز هم همچون سالیان گدشته  در دام درآمدهای نفتی خواهند افتاد یا خیر.

به نقل از خبرگزاری نفتی ها