موسسه حقوقی داد و خرد

احسان خاندوزی پاسخگوی وضعیت بورس به مجلس می‌شود.

احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی برای پاسخگویی درباره وضعیت بورس راهی پارلمان می‌شود.

به گزارش تجارت‌نیوز، به گفته علی نیکزاد، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی سه شنبه هفته آینده سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و امور دارایی در مجلس حضور خواهد یافت و درباره وضعیت بورس توضیح خواهد داد.

همچنین البرز حسینی نماینده خدابنده در مورد وضعیت بورس در تذکری گفت: با استناد به اصل ۳ قانون اساسی باید علاوه بر تسهیل سازی در روند واردات و صادرات به مسائل اقتصادی داخلی کشور از جمله بورس توجه جدی شود. بورس تبدیل به کوره پول سوزی شده و اموال مردم از بین رفته است.

وی افزود: از طرف دیگر کنترل افزایش قیمت ها به تحرک ویژه ای از سوی تیم اقتصادی دولت نیاز دارد. در حال حاضر قیمت پراید به ۱۸۰ میلیون تومان رسیده است و مردم برای تأمین نیازهای اولیه زندگی شان تحت فشار هستند.