افزایش هشت سرمایه نماد بورسی

چند روز گذشته شرکت‌های متعددی اطلاعیه‌‌های خود درخصوص فرآیند افزایش سرمایه به روش‌های متعدد در سامانه کدال منتشر کردند.

به گزارش تجارت‌نیوز، طی چند روز گذشته شرکت‌های متعددی اطلاعیه‌‌های خود درخصوص فرآیند افزایش سرمایه به روش‌های متعدد را جهت آگاهی سهامداران در سامانه کدال منتشر کردند. در این بین چهار ناشر به ایستگاه پایانی این فرآیند رسیدند. در ادامه به تشریح جزئیات چندی از این اطلاعیه‌‌ها پرداخته شده است.

«تملت»: شرکت تامین سرمایه بانک ملت مهلت استفاده از حق‌تقدم خرید سهام شرکت را اعلام کرد. بر این اساس شرکت اعلام کرد با عنایت به مجوز افزایش سرمایه مورخ ۱۸/ ۰۸/ ۱۴۰۰و بر اساس تصمیمات مجمع‌عمومی فوق‌العاده مورخ ۰۶/ ۰۹/ ۱۴۰۰ با توجه به افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱/ ۱‌هزار میلیارد تومان به ‌‌مبلغ ۶/ ۱هزار میلیارد تومان (افزایش سرمایه ۴۵‌درصدی) از محل مطالبات و آورده‌نقدی، مهلت استفاده از حق‌تقدم خرید سهام از تاریخ ۱۶/ ۰۹/ ۱۴۰۰ لغایت تاریخ ۱۵/ ۱۱/ ۱۴۰۰ تعیین شده است.

«وبشهر»: شرکت توسعه صنایع بهشهر اعلام کرد که افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۸۲۵میلیارد تومان به ‌‌مبلغ ۵/ ۱هزار میلیارد تومان (افزایش سرمایه ۸۱‌درصدی) از محل سود انباشته و اندوخته قانونی در تاریخ ۱۶/ ۰۹/ ۱۴۰۰ در مرجع ثبت شرکت‌ها به‌ثبت رسیده است.

«کتوکا»: شرکت تولیدی و خدمات صنایع‌نسوز توکا اعلام کرد که پیرو تصمیمات مجمع‌عمومی فوق‌العاده مورخ ۲/ ۹/ ۱۳۹۹ مبنی‌بر تصویب افزایش سرمایه از مبلغ ۱۵میلیارد تومان به مبلغ ۱۱۳میلیارد تومان (افزایش سرمایه ۶۵۳‌درصدی) از محل مطالبات حال‌شده سهامداران و آورده‌نقدی، سود انباشته به‌منظور اجرای طرح توسعه پروژه تولید ۱۰ هزار تن آجر کربن منیزیت، هیات مدیره در نظر دارد نسبت به انجام مرحله دوم افزایش سرمایه از مبلغ ۷۷ میلیارد تومان به مبلغ ۱۱۳ میلیارد تومان اقدام کند. بدیهی است انجام افزایش سرمایه یاد شده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب هیات‌مدیره است و در این‌خصوص اطلاع‌رسانی لازم صورت خواهد گرفت.

«بمیلا»: شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد اعلام کرد که افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۵/ ۶۳میلیارد تومان به ‌‌مبلغ ۵/ ۱۱۳میلیارد تومان (افزایش سرمایه ۷۹‌درصدی) از محل سود انباشته در تاریخ ۱۵/ ۰۹/ ۱۴۰۰ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

«کیسون»: شرکت کیسون اعلام کرد که افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۵۰۴ میلیارد تومان به ‌‌مبلغ ۰۱/ ۲هزار میلیارد تومان (افزایش سرمایه ۲۹۹‌درصدی) از محل سود انباشته و مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها در تاریخ ۱۴/ ۰۹/ ۱۴۰۰ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

«کپارس»: شرکت کاشی پارس اعلام کرد که افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۴۶/ ۱۲میلیارد تومان به ‌‌مبلغ ۵/ ۱۶۳میلیارد تومان (افزایش سرمایه ۱۲۱۲‌درصدی) از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها در تاریخ ۱۴/ ۰۹/ ۱۴۰۰ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

«سپید»: شرکت سپید ماکیان اعلام کرد که گزارش توجیهی هیات‌مدیره شرکت به‌منظور پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ ۵/ ۱۰۰میلیارد تومان به مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان از محل سود انباشته به‌منظور اصلاح ساختار مالی که در تاریخ ۱۵/ ۰۹/ ۱۴۰۰ به تصویب هیات‌مدیره رسیده، جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارائه شده است. اظهارنظر بازرس قانونی نسبت به گزارش مذکور متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد.

«سجنوب»: شرکت سرمایه‌‌گذاری مسکن جنوب اعلام کرد که افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۹۰ میلیارد تومان به ‌‌مبلغ ۱۴۰میلیارد تومان (افزایش سرمایه ۵/ ۵۵‌درصدی) از محل سود انباشته در تاریخ ۱۵/ ۰۹/ ۱۴۰۰ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.