کشتی مؤسسه حقوقی داد و خرد

امکان تغییر تابعیت کشتی های ایرانی

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، هیئت وزیران در نشست ۱۳ آبان ماه با پیشنهاد دو سال قبل وزارت راه و شهرسازی – که در تاریخ ۲۰ دی ماه سال ۹۵ مبنی بر امکان تغییر تابعیتکشتی های ایرانی بود- موافقت کرد و آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۴۳ به وزارت راه و شهرسازی و سازمان بنادر و دریانوردی را ابلاغ کرد.

بر اساس آیین نامه اجرایی این ماده قانونی، مالکان کشتی های ثبت شده در ایران اعم از حقیقی و حقوقی که تابعیت ایرانی دارند، می توانند از سازمان بنادر و دریانوردی تغییر تابعیت این کشتی ها از ایران به کشوری دیگر را درخواست کنند.

همچنین سازمان بنادر می تواند در صورتی که کشتی در رهن نباشد، یا عین یا منفعت آن در مراجع قضایی مطرح نباشد، یا اینکه کشتی مورد درخواست تغییر تابعیت از سوی مراجع ذی صلاح به صورت فیزیکی یا اسنادی در توقف نباشند، با درخواست تغییر تابعیت موافقت کند.

بنا بر تصویب نامه مذکور، کشتی ای که از تابعیت ایران خارج می شود، حق برافراشتن پرچمجمهوری اسلامی ایران بر فراز کشتی خود را نخواهد داشت. نام و شماره ثبت شده برای کشتی تغییر تابعیت یافته به هیچ کشتی دیگر ایرانی واگذار نخواهد شد.

این تصویب نامه می افزاید: کشتی های ایرانی که سازمان بنادر مجوز تغییر تابعیت می دهند، می توانند در صورت درخواست مجدد مالکان، تابعیت جمهوری اسلامی ایران را بار دیگر دریافت کنند.