موسسه حقوقی داد و خرد

انتشار پیش نویس اصلاح قانون بازار اوراق بهادار (بازار سرمایه)

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با عنایت به رسالت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ارائه نظرات کارشناسی به قوه مقننه به منظور تصویب طرح‌ها و لوایح و در راستای مطالبه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مبنی بر بهره‌گیری از نظرات همه متخصصین در نهایی‌سازی اصلاح قانون بازار سرمایه،  این مرکز از همه صاحب نظران و کارشناسان  بازار سرمایه کشور دعوت به عمل می‌آورد تا نظرات پیشنهادی خود را در خصوص پیش‌نویس اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1384 (که در فایل پیوست می‌آید) که توسط کمیته بازار سرمایه کمیسیون اقتصادی نهایی شده است،حداکثر تا تاریخ 6 تیرماه 1401 به این مرکز ارسال نمایند.

پیشنهادها و نکات اصلاحی از طریق رایا نامه [email protected] و در بخش ارسال نظرات در همین صفحه قابل ارسال است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از هرگونه نظر و پیشنهاد و نکته در خصوص این پیش‌نویس استقبال می‌کند.