موسسه حقوقی داد و خرد

برنامه دولت برای خرید کشتی‌های رو-رو

یک مقام مسئول با بیان اینکه مشکل مالی برای خرید کشتی های رورو نداریم، گفت: از طریق هماهنگی با سیستم بانکی، صندوق توسعه ملی و بخش خصوصی، آماده خرید کشتی های رورو هستیم.

احسان قمری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وظیفه سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان یک دستگاه همکار در کنار وزارت راه و شهرسازی است تا کمک کند هم حمل و نقل صادراتی و هم لجستیک صادراتی چه در حوزه حمل و نقل و چه در حوزه زیرساخت گسترش پیدا کند.

مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به یکی از مشکلات کشور در حوزه دریایی خزر، گفت: در حال حاضر ۵۹ درصد از حمل و نقل دریایی در حوزه دریای خزر به وسیله کشتیرانی روسیه انجام می‌شود و ۳۰ درصد به عهده ایران است و سهم سایر کشورهای حوزه دریای خزر یعنی قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان کمتر از یک درصد است.

وی افزود: با توجه به ضرورت‌های کشور در توسعه تجارت و کاهش هزینه‌های حمل و نقل نیاز به کشتی‌های رورو یا کامیون‌بر داریم که در حال حاضر خلأ این موضوع تبدیل به یکی از مشکلات ما در حوزه دریای خزر شده است.

ورود بخش خصوصی برای خرید کشتی‌های رورو

قمری با بیان اینکه سایر کشورها کشتی‌های رورو دارند، گفت: تمهیداتی اندیشیده شده و برنامه‌هایی در نظر گرفته شده تا با کمک کشتیرانی جمهوری ایران، بخش خصوصی نسبت به خرید کشتی‌های رورو اقدام کند.

وی ادامه داد: ویژگی مشخص کشتی رورو این است که نسبت به حمل کالاهای صادراتی ایران از طریق کامیون اقدام می‌کند؛ در واقع کامیون می‌تواند وارد این کشتی‌ها شود و بدون اینکه بارش خالی شود، بار را به کشورهای دیگر حمل کند.

مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران تاکید کرد: با توجه به اهمیت حوزه دریایی خزر برنامه ریزی کرده ایم که بتوانیم از کشتی‌های رورو در این منطقه استفاده کنیم.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه ما محدودیت‌هایی در حوزه کشتی‌های رورو داریم، از طریق هماهنگی با سیستم بانکی، صندوق توسعه ملی و بخش خصوصی به انجام این کار مبادرت خواهیم ورزید که این بخش‌ها آمادگی خود را برای خرید کشتی‌های رورو جهت حمل محصولات اولویت دار از جمله کالاهای کشاورزی و کانتینری را اعلام کرده اند.

قمری در مورد اینکه آیا مشکل مالی برای خرید کشتی‌های رورو داریم، اظهار کرد: در حوزه مالی مشکل خاصی وجود ندارد و سرمایه گذار نیز وجود دارد که خرید را انجام دهد. منتهی باید همه دست به دست هم دهیم تا بار کشتی‌های رورو تأمین شود.

تقویت کشتیرانی در حوزه کانتینری

قمری گفت: همچنین پیگیر هستیم که کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را در حوزه کانتینری تقویت کنیم. اولویت ما حمل کالاهای صادراتی بخش کشاورزی و فسادپذیر است که این بخش نیاز به کانتینر یخچال دار دارد.

مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران افزود: در حوزه کانتینر یخچال دار، هم در بخش تولید و هم در بخش واردات اقداماتی انجام خواهد شد که به صورت جد نیز پیگیر هستیم.