به دنبال سرمایه گذاری مشترک بین ایران و سوریه هستیم.

وزیر صمت گفت: روابط اقتصادی ایران و سوریه باید بهبود یابد و به دنبال سرمایه گذاری مشترک بین دو کشور هستیم.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران، فاطمی امین، وزیر صمت پس از دیدار با وزیر اقتصاد سوریه تصریح کرد: ایران و سوریه در ابعاد گوناگون اشتراکات فراوانی دارند. باید تلاش کنیم که مبادلات و همکاری های اقتصادی نیز به سطح مطلوب تری برسد.

او ادامه داد: اقتصاد دو کشور مکمل هم هستند. توافق کردیم همکاری در موضوعات متنوعی را در حوزه غذا و کشاورزی شروع کنیم.

وزیر صمت گفت: همکاری تجاری فقط مبادله کالا نیست و به دنبال سرمایه گذاری های مشترک با سوریه هستیم تا علاوه بر توسعه روابط اقتصادی دو کشور، امکان صادرات محصولات از سوریه به سایر کشورها را فراهم کنیم.

ر