سازمان بنادر و دریانوردی

تخفیفات ویژه خروج کالا از بنادر

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی مطرح کرد: اعمال تخفیفات ویژه در جهت تسریع خروج کالا از بنادر

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی تاکید کرد: هدف راهبردی و مهم این سازمان در شرایط فعلی اقتصاد کشور به حداقل رساندن میزان رسوب کالا در بنادر، در جهت افزایش سرعت عرضه محصولات به بازار مصرف است.

به گزارش سی نیوز، محمد راستاد در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی در مورد تاثیر مخرب رسوب کالا در بنادر بر اقتصاد کشور و لزوم ترخیص هرچه سریعتر کالا از بنادر در راستای بهبود وضعیت اقتصادی در شرایط فعلی، اظهار کرد: به حداقل رساندن رسوب کالا از بنادر موجب کاهش هزینه های تحمیلی می شود و بر اقتصاد خرد و کلان کشور تاثیر بسزایی دارد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر اگر مدت زمان رسوب کالا در بنادر افزایش یابد، طبیعتا باعث می شود نتوانیم به نحوی مطلوب از ظرفیت بنادر استفاده کنیم.

معاون وزیرراه و شهرسازی با اشاره به آنچه برای سازمان بنادر و دریانوردی در خصوص ترخیص کالا مطلوب است، بیان کرد: این که کالاها با حداقل زمان ماندگاری، تشریفات ترخیص شان انجام و از بنادر کشور خارج شوند و در نهایت نیز به بازار مصرف برسند، از مهم ترین مسائلی است که سازمان بنادر و دریانوردی به دنبال تحقق آن است.

اعمال مکانیزم های تشویقی و تنبیهی برای کاهش میزان رسوب کالا در بنادر

راستاد همچنین به رویکرد این سازمان در راستای اعمال مکانیزم های تعرفه ای اشاره و خاطرنشان کرد: پس از اعمال تخفیفات و مشوق هایی که در بازه زمانی ۵ تا ۱۰ روزه ابتدایی برای صاحبان کالا جهت ترخیص کالا لحاظ می شود، افزایش هزینه های انبارداری در نظر گرفته شده و به طور تصاعدی افزایش می یابد.

وی افزود: این سیاست به عنوان عاملی بازدارنده در جهت انبار مضاعف کالا در بنادر عمل می کند تا چنانچه کالا بیش از حد متعارفی در بنادر ماندگار شد، مشمول هزینه های مضاعف شود و به نوعی برای صاحبان کالا انگیزه ایجاد کند تا کالای خود را در حداقل زمان ممکن از بنادر خارج کنند.

افزایش سرعت ترخیص کالا از بندر شهیدرجایی

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه اخیرا سیاستی اتخاذ شده که بر اساس آن برخی کالاها مشمول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز نشوند، گفت: این موضوع روند ترخیص کالا از بنادر کشور به ویژه بندر شهید رجایی را سرعت بخشیده و امیدواریم با روندی که هم اکنون برای ترخیص کالا مدنظر قرار گرفته است، شاهد کاهش میزان رسوب کالا در بنادر باشیم و سیاست ها نیز به گونه ای پیش برود دستیابی به حداقل زمان ماندگاری کالا در بنادر محقق شود.

راستاد در ادامه اظهاراتش در مورد لزوم ترخیص هرچه سریع تر کالاهای فسادپذیر که در اثر ماندگاری کیفیت و سلامت آن ها به خطر می افتد، اظهار کرد: خروج مواد غذایی و کالاهای فسادپذیر در اولویت ترخیص کالا از بنادر قرار دارند و نباید بیش از حد متعارف در بنادر ماندگار شوند.

وی ادامه داد: اگر چنین کالاهایی به موقع به بازار مصرف نرسند دچار فساد شده و کیفیت و سلامتشان به خطر می افتد و حتی ممکن است امحاء شوند که چنین اتفاقی تحمیل ضرر اقتصادی به کشور است و بخش خصوصی یا بازرگانانی که محموله به کشور وارد می کنند باید به گونه اقدام نمایند که کالای وارداتی در بهترین زمان ممکن به بازار عرضه شود.

لزوم ترخیص کالا توسط بازرگانان در بازه زمانی متعارف

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با تاکید بر اینکه زیر ساخت های بنادر به گونه ای است که می تواند انواع محموله ها را در بازه زمانی متعارف جهت طی تشریفات انبارداری و ترخیص مدیریت کند، بیان کرد: طبیعتا صاحبان کالا نیز باید به گونه ای عمل کنند که در بازه زمانی متعارف، مواد غذایی و کالاهای فسادپذیر از بنادر ترخیص شوند.