ترانزیت کالا از مسیر ایران در ۵ ماهه امسال رشد 25 درصدی داشته است.

علیرضا مقدسی رئیس کل گمرک ایران در مصاحبه ای بیان نمود که ترانزیت کالا از سال قبل روند افزایشی داشت به گونه‌ای که در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۲.۵ میلیون تن کالا از مسیر ایران ترانزیت شد که ۶۸ درصد افزایش در مقایسه با مدت مشابه سال قبل داشته است.
رئیس کل گمرک ایران افزایش میزان ترانزیت در سال قبل و ۵ ماهه امسال را از آن جهت حائز اهمیت دانست که این رشد در شرایط تحریم و پس از اینکه میزان ترانزیت از سال ۹۳ تا سال ۹۹ کاهشی بوده، اتفاق افتاده است.
علیرضا مقدسی با اشاره به این موضوع که مجموع اقدامات انجام شده سبب افزایش ترانزیت از مسیر ایران در این مدت شد، اضافه نمود که افزایش ساعت کاری در گمرکات مرزی و نشست مشترک مدیران گمرکات مرزی با همتایان خود با طرف مقابل برای تسهیل ترانزیت کالا، اجرای سامانه‌ها و تیر الکترونیکی، اجرای طرح انتخاب مسیر (سلکتیویتی) در رویه ترانزیت گمرک شهید رجایی و بهره‌گیری از ظرفیت کریدورهای بین المللی از جمله این اقدامات بوده است.
وی در ادامه افزود که در راستای استفاده از این کریدورها، اولین محموله تحت صحابت کارنه تیر از مبداء امارات متحده عربی، ورودی از گمرک شهید باهنر و خروجی از گمرک بازرگان و به مقصد کشور ترکیه بوده است.
وی سپس بیان نمود که فعال سازی کریدور ترانزیتی ورودی از کشور ترکیه و خروجی از گمرک دیر به مقصد قطر، فعال سازی کریدور ترانزیتی ITI در ۲ حوزه ریلی و جاده‌ای از مبدا پاکستان و استفاده از مسیر ترانزیت ایران و خروج به مقصد ترکیه، فعال سازی مسیر ترانزیتی از مبدا کشور قزاقستان ورودی از گمرک اینچه برون و خروج از گمرک رازی به مقصد ترکیه، فعال سازی مسیر ترانزیتی از مبدا کشور روسیه ورودی از گمرک سرخس و خروجی از گمرک شهید رجایی به مقصد هند از جمله مسیرهایی می باشد که باعث رشد ترانزیت از مسیر ایران شد.
رئیس کل گمرک ایران بیان نمود که با فعال سازی کریدور شمال – جنوب نیز اولین محموله ترانزیتی از مبدا فنلاند، ورودی از مرز آستار و خروجی از گمرک شهید رجایی به مقصد هند صورت پذیرفت.
علیرضا مقدسی در پایان بیان نمود که در خصوص ورود کالاهای ترانزیتی از مبداء کشور پاکستان ورودی گمرک میرجاوه و کالاهای ترانزیتی ورودی از گمرک آستارا و از طریق راه آهن به واسطه عدم اتصال راه آهن رشت – آستارا و تفاوت عرض ریل‌های ایران و پاکستان، گمرک ایران با ارائه تسهیلات از جمله ترانشیپمنت کالا به فعال سازی این کریدورها و تسهیل ترانزیت کمک نموده است.